Trợ giúp

0

Tham khảo chính sách bán hàng

Ảnh đại diện
Nguyen Huyen

Công ty mình cần lên các chính sách bán hàng cho từng nhóm đối tượng: Khách lẻ, đại lý, xuất khẩu... Vậy mình cần khai thác phần nào trên Viindoo Sales để xây dựng chính sách cho phù hợp?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Vũ Thanh Tâm
Best Answer

Hi Huyền, 

Để thiết lập các chính sách giá cho từng đối tượng hoặc từng nhóm sản phẩm, bạn có thể sử dụng tính năng Bảng giá trên Viindoo. Chi tiết về cách sử dụng được viết chi tiết tại link dưới đây, bạn tham khảo nhé: https://viindoo.com/documentation/14.0/vi/applications/sales/sales/manage-your-pricing/manage-advances-price-rules.html

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.