Trợ giúp

0

Mình có yêu cầu về chức năng của website bán hàng là muốn phân quyền cho từng nhóm đối tượng thì làm thế nào?

Ảnh đại diện
Thuy Huyen

Mình có yêu cầu về chức năng của website bán hàng trên nền tảng Viindoo, cụ thể là muốn phân quyền cho từng nhóm đối tượng: Quản lý, nhân viên content, nhân viên sales... Mong Viindoo hỗ trợ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thái Hà
Best Answer

Chào bạn,

Phân quyền Thương mại điện tử trong phần mềm Viindoo dựa trên hai phân quyền:

Nếu nhân viên của bạn chỉ được phân quyền bán hàng, không được phân quyền website thì sẽ không thể sử dụng các tính năng của website, ví dụ như thay đổi bố cục nội dung trên website . 

Ngược lại, nếu nhân viên bạn được phân quyền website, không được phân quyền bán hàng thì sẽ không sử dụng được các tính năng của Bán hàng, ví dụ không xem được đơn bán.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.