Trợ giúp

0

Không xuất hiện hệ thống tài khoản

Dạ tài khoản của em trong phần thiết lập không có bản địa hoá kế toán tài chính ạ. Dạ làm sao để khắc phục để có thể có được phần bản địa hoá kế toán tài chính như hình được không ạ?


1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Mình bổ sung thêm, lý do không thấy Bản địa hóa Kế toán Tài chính như trong hướng dẫn là do Công ty của bạn đã chọn hệ thống tài khoản kế toán rồi nên sẽ bị ẩn đi (mỗi công ty chỉ sử dụng 1 hệ thống tài khoản kế toán)

Nếu như bạn muốn nhìn thấy chỗ này thì chỉ có cách tạo 1 công ty mới, phần mềm sẽ hiển thị chỗ Bản địa hóa này để bạn chọn hệ thống tài khoản muốn sử dụng cho công ty mới đó.

1 Trả lời
0
Best Answer

Vấn đề này đã được giải đáp tại đây, bạn xem nhé >> https://viindoo.com/vi/forum/tro-giup-1/cac-dinh-khoan-5279

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.