Quản lý Bảo trì thiết bị Viindoo EOS

Lập kế hoạch bảo trì thông minh

Kế hoạch bảo trì dự phòng được theo dõi dưới dạng lịch biểu. Kế hoạch bảo trì dự phòng, ngày bảo trì dự kiến tiếp theo tự động được thiết lập dựa trên dữ liệu đã có sẵn. Email cảnh báo tự động được gửi tới người đảm nhiệm thực hiện bảo trì.

Phần mềm Quản lý bảo trì thiết bị
Phần mềm Quản lý bảo trì thiết bị

Tiến trình thực hiện rõ ràng

Các bước thực hiện hoạt động bảo trì được kiểm soát dưới dạng giao diện Kanban, thông tin hiển thị mạch lạc, rõ ràng, thuận tiện cho việc sắp xếp và theo dõi tiến trình thực hiện các yêu cầu bảo trì một cách nhanh nhất.

Tăng hiệu quả chung của thiết bị

Các thiết bị đã được thiết lập thời hạn bảo hành sẽ được tự động kích hoạt yêu cầu bảo trì trên hệ thống. Đồng thời các yêu cầu bảo trì đột xuất cũng được cập nhật trên lịch. Thông tin được cập nhật theo thời gian thực, thuận tiện cho việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất khi đưa thiết bị quay trở lại hoạt động, đảm bảo sản xuất được thông suốt. Việc bảo trì hiệu quả sẽ làm giảm rủi ro tổn thất, đồng thời gia tăng tuổi thọ thiết bị.

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Quản trị Sản xuất

Thiết lập và quản lý hoạt động sản xuất, theo dõi hiệu suất và chi phí sản xuất ngay lập tức

Kế toán

Kiểm soát kịp thời, chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty

Quản lý mua hàng

Tự động tạo Yêu cầu báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu hoặc đơn bán liên quan

Quản lý Tồn kho   

Kiểm soát hoạt động kho vận, đồng bộ dữ liệu, tự động đặt lệnh tái cung ứng khi cần thiết

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì