Trợ giúp

Chào mừng!

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

0

Đối soát trên sao kê không khớp với số tiền trên hóa đơn?

Avatar
Phạm Hà Thu
0
0
203

Đối soát trong trường hợp số tiền về trên sao kê không khớp với số tiền trên hóa đơn đã xuất cho khách hàng như thế nào?
Tình huống tôi gặp phải như sau:
Ngày 11/1/2021, xuất hóa đơn số 01 cho khách hàng A, số tiền 1.000.000 đồng
Ngày 12/1/2021, xuất hóa đơn số 02 cho khách hàng A, số tiền 2.000.000 đồng
Ngày 13/1/2021, khách hàng A thanh toán 1.500.000 đồng
Ngày 14/1/2021, khách hàng A thanh toán 1.500.000 đồng
Khi tôi nhập sao kê ngày 13/1/2021 và đối soát với hóa đơn 01 thì hệ thống tự sinh bút toán:
Nợ 112 - 1.500.000
Có 131 1.000.000
Có 131 500.000
Mong muốn của tôi là số tiền chênh lệch 500.000 sẽ được đối soát với hóa đơn số 02. Vậy tôi phải làm như thế nào?

Avatar
Phạm Hà Thu
0 Answers