ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG VIINDOO

(Mã số: VIIN.SAL.CON.210922)

Các Điều khoản Bán hàng chung dưới đây quản lý việc bán các Sản phẩm, Dịch vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo (từ nay gọi tắt là Viindoo) cho khách hàng. Các điều khoản bổ sung có thể áp dụng cho các Sản phẩm hoặc/và Dịch vụ do Viindoo cung cấp (ví dụ: Thỏa thuận cung cấp Phần mềm Viindoo). Các điều khoản bổ sung này sẽ được ưu tiên áp dụng nếu không nhất quán với Điều khoản chung.

Vui lòng đọc kỹ trước khi đặt hàng từ Viindoo. Xác nhận đơn hàng với Viindoo đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả những điều khoản này.

Điều 1: Hợp đồng

1. Đối với mọi Sản phẩm, Dịch vụ được cung cấp bởi Viindoo tại Website này, bằng cách nhấn vào nút "Thanh toán Ngay", bạn đồng ý với toàn bộ Chính sách của chúng tôi và hiểu rằng thao tác đặt hàng sẽ tạo ra một giao dịch điện tử có giá trị và hiệu lực như một hợp đồng bản giấy thông thường. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận đơn đặt hàng về địa chỉ email mà bạn cung cấp.

2. Hai bên đồng ý rằng việc xác lập đơn hàng khi nhấn vào nút "Thanh toán Ngay" sẽ tạo ra một chữ ký điện tử có hiệu lực ngay lập tức và có giá trị pháp lý theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Điều 2: Hoá đơn và thanh toán 

1. Hóa đơn phải được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày xuất hóa đơn, trừ khi trên hóa đơn hoặc đơn hàng có chỉ định một khung thời gian thanh toán khác.

2. Trong trường hợp khách hàng không thanh toán đúng hạn, Viindoo có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ. Nếu quá hạn thanh toán 45 ngày, hệ thống của Viindoo sẽ tự động hủy toàn bộ dịch vụ và dữ liệu liên quan của khách hàng.

3. Chi tiết xem tại Điều khoản Thanh toán.

Điều 3: Bảo hành

1. Nội dung bảo hành

Phần mềm Viindoo sẽ được bảo hành miễn phí trong 90 (chín mươi) ngày. Riêng đối với dịch vụ Viindoo SaaS, khách hàng sẽ được hỗ trợ tính năng trong 3 (ba) năm theo vòng đời sản phẩm. Một phiên bản của Viindoo có vòng đời 3 (ba) năm kể từ ngày phát hành.

2. Phương thức bảo hành

Khi có thông báo của khách hàng về sự cố phần mềm, Viindoo sẽ căn cứ vào những ứng dụng khách hàng đã mua và tính chất, tầm quan trọng của thông báo để thực hiện khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của chương trình bằng một trong các biện pháp sau:

  • Bước 1: Hướng dẫn khách hàng tạo yêu cầu hỗ trợ từ trang: https://viindoo.com/ticket, hoặc gửi email đếnemail-support-viindoo.
  • Bước 2: Hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục sự cố hoặc lỗi qua Email, Skype, một số phần mềm hỗ trợ trực tuyến, điện thoại...

Thông thường, các yêu cầu bảo hành của khách hàng được xử lý không quá 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ khi nhận được thông báo.

Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của Viindoo

1. Viindoo cam kết cung cấp dịch vụ đúng thời hạn theo lộ trình đã thỏa thuận. Tuy nhiên, Viindoo không có nghĩa vụ phải đạt kết quả nhất định nào cho khách hàng.

2. Sở hữu trí tuệ:

  • Viindoo cam kết có đầy đủ tư cách pháp nhân, quyền, thẩm quyền trong việc cung cấp quyền tác giả/quyền sở hữu trí tuệ đối với Sản phẩm, Dịch vụ do Viindoo phát triển theo quy định sở hữu trí tuệ của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế. Viindoo hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho bạn nếu xảy ra tranh chấp, kiện tụng bất kỳ liên quan đến việc vi phạm bản quyền/quyền sở hữu trí tuệ của Sản phẩm, Dịch vụ mà Viindoo cung cấp. Viindoo thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp bảo vệ bạn khỏi các tranh chấp, kiện tụng với bên thứ ba liên quan đến việc vi phạm bản quyền/quyền sở hữu trí tuệ này. Viindoo bảo đảm giữ cho bạn không bị liên quan, dưới bất kỳ vai trò nào, đến bất kỳ tranh chấp, kiện tụng nào như đã nêu trên.
  • Viindoo có quyền yêu cầu bạn, trong phạm vi được trao quyền, chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết và phù hợp để bảo mật và ngăn chặn các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trái phép từ bên thứ ba, cũng như tuân thủ tuyệt đối nội dung các thỏa thuận, giấy phép, … được phát hành kèm theo Sản phẩm, Dịch vụ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với bất kỳ hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ nào.
3. Viindoo bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung đã được điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung thông qua việc đăng tải chính thức trên website: https://viindoo.com/policy/terms-of-sale. Điều khoản Bán hàng Viindoo sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày kể từ ngày được đăng tải. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Sản phẩm của Viindoo sau khi được thông báo đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận Điều khoản được điều chỉnh, thay đổi.

Điều 5: Hiệu lực 

1. Điều khoản Bán hàng Viindoo này được đánh số phiên bản 1.0.2, ban hành ngày 21/09/2022 tại Trụ sở của Viindoo và có hiệu lực cùng ngày.

2. Điều khoản Bán hàng Viindoo phiên bản 1.0.2 này thay thế cho toàn bộ các phiên bản được ban hành trước thời điểm có hiệu lực.


Ngày sửa đổi gần nhất: 21/09/2022

Tải xuống file .pdf

  • Phiên bản 1.0.2 - Tiếng Anh: 
  • Phiên bản 1.0.2 - Tiếng Việt: 
  • Phiên bản 1.0.1: