ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG VIINDOO

(Mã số: VIIN.SAL.CON.070322)

Các Điều khoản Bán hàng chung dưới đây quản lý việc bán các Sản phẩm, Dịch vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo (từ nay gọi tắt là Viindoo) cho khách hàng. Các điều khoản bổ sung có thể áp dụng cho các Sản phẩm hoặc/và Dịch vụ do Viindoo cung cấp (ví dụ: Thỏa thuận cung cấp phần mềm Viindoo). Các điều khoản bổ sung này sẽ được ưu tiên áp dụng nếu không nhất quán với Điều khoản chung.

Vui lòng đọc kỹ trước khi đặt hàng từ Viindoo. Xác nhận đơn hàng với Viindoo đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả những điều khoản này.

Điều 1: Hợp đồng

 1. Đối với mọi Sản phẩm, Dịch vụ được cung cấp bởi Viindoo tại Website này, bằng cách nhấn vào nút "Thanh toán Ngay", bạn đồng ý với toàn bộ Chính sách của chúng tôi và hiểu rằng thao tác đặt hàng sẽ tạo ra một giao dịch điện tử có giá trị và hiệu lực như một hợp đồng bản giấy thông thường. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận đơn đặt hàng về địa chỉ email mà bạn cung cấp.

 2. Hai bên đồng ý rằng việc xác lập đơn hàng khi nhấn vào nút "Thanh toán Ngay" sẽ tạo ra một chữ ký điện tử có hiệu lực ngay lập tức và có giá trị pháp lý theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Điều 2: Hoá đơn và thanh toán

 1. Hóa đơn phải được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày xuất hóa đơn, trừ khi trên hóa đơn hoặc đơn hàng có chỉ định một khung thời gian thanh toán khác.

 2. Trong trường hợp khách hàng không thanh toán đúng hạn, Viindoo có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ. Nếu quá hạn thanh toán 45 ngày, hệ thống của Viindoo sẽ tự động hủy toàn bộ dịch vụ và dữ liệu liên quan của khách hàng.

 3. Chi tiết xem tại Điều khoản thanh toán.

Điều 3: Bảo hành

 1. Nội dung bảo hành
  Phần mềm Viindoo sẽ được bảo hành miễn phí trong 90 (chín mươi) ngày. Riêng đối với dịch vụ Viindoo SaaS, khách hàng sẽ được hỗ trợ tính năng trong 3 (ba) năm theo vòng đời sản phẩm. Một phiên bản của Viindoo có vòng đời 3 (ba) năm kể từ ngày phát hành.

 2. Phương thức bảo hành

  • Khi có thông báo của khách hàng về sự cố phần mềm, Viindoo sẽ căn cứ vào những ứng dụng khách hàng đã mua và tính chất, tầm quan trọng của thông báo để thực hiện khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của chương trình bằng một trong các biện pháp sau:

   • Bước 1: Hướng dẫn khách hàng tạo yêu cầu hỗ trợ từ trang: https://viindoo.com/ticket, hoặc gửi email đến:email-support-viindoo

   • Bước 2: Hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục sự cố hoặc lỗi qua Email, Skype, một số phần mềm hỗ trợ trực tuyến, điện thoại.

  • Thông thường, các yêu cầu bảo hành của khách hàng được xử lý không quá 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ khi nhận được thông báo.

Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của Viindoo

 1. Viindoo cam kết cung cấp dịch vụ đúng thời hạn theo lộ trình đã thỏa thuận. Tuy nhiên, Viindoo không có nghĩa vụ phải đạt kết quả nhất định nào cho khách hàng.

 2. Mọi điều chỉnh, thay đổi nội dung của Điều khoản này sẽ được gửi email thông báo tới bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Sản phẩm của Viindoo sau khi được thông báo đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận Điều khoản được điều chỉnh, thay đổi.

Điều 5: Hiệu lực của Bản thỏa thuận

 1. Điều khoản Bán hàng Viindoo này được đánh số phiên bản 1.0.1, ban hành ngày 07/03/2022 tại Trụ sở của Viindoo và có hiệu lực cùng ngày.

 2. Điều khoản Bán hàng Viindoo phiên bản 1.0.1 này thay thế cho Điều khoản Bán hàng Viindoo phiên bản 1.0.0.


Ngày sửa đổi gần nhất: 07/03/2022 

Tải xuống file .pdf

 • Phiên bản 1.0.1:    

 • Phiên bản 1.0.0: