CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VIINDOO

Vui lòng đọc "Chính sách quyền riêng tư Viindoo" trước khi truy cập ứng dụng


Bằng cách bấm vào nút “ĐĂNG KÝ”, bạn đã đồng ý với "Chính sách quyền riêng tư Viindoo" khi đăng ký sử dụng. Bạn xác nhận rằng bạn đã được thông báo và hiểu rõ các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này và bạn đồng ý cho phép việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân như đã được mô tả và quy định tại chính sách quyền riêng tư này. 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo (“Viindoo”, “Chúng tôi”) cung cấp nhiều Dịch vụ để giúp bạn điều hành doanh nghiệp của mình, bao gồm cả nền tảng để lưu trữ cơ sở dữ liệu của riêng bạn. Là một phần trong việc điều hành các Dịch vụ đó, chúng tôi thu thập dữ liệu về bạn và doanh nghiệp của bạn. Dữ liệu này không chỉ cần thiết để vận hành các Dịch vụ của chúng tôi, mà còn rất quan trọng cho sự an toàn của các Dịch vụ của chúng tôi và tất cả người dùng của chúng tôi.

Chính sách này giải thích những thông tin nào được thu thập, tại sao nó được thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.


          Quay lại đầu trang 

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Hầu hết dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được cung cấp trực tiếp bởi người dùng của chúng tôi khi họ đăng ký và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu khác được thu thập bằng cách ghi lại bởi các tương tác với các Dịch vụ chúng tôi cung cấp. 

Khi bạn đăng ký trên website của chúng tôi để sử dụng hoặc tải xuống một trong các Sản phẩm của chúng tôi hoặc đăng ký một trong các Dịch vụ của chúng tôi hoặc điền vào một trong các biểu mẫu liên hệ do chúng tôi cung cấp, bạn đã tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin nhất định. Các thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn như tên, tên công ty, địa chỉ email và đôi khi số điện thoại, địa chỉ bưu chính của bạn (khi cần có hóa đơn hoặc giao hàng), lĩnh vực kinh doanh của bạn, cũng như mật khẩu cá nhân. 

  Quay lại đầu trang   

 I. Dữ liệu chúng tôi thu thập từ quý khách

Dữ liệu cá nhân

    1. Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào, dù được ghi lại dưới dạng hữu hình hay không, từ đó danh tính của một cá nhân được thể hiện rõ ràng hoặc có thể được xác định một cách hợp lý và trực tiếp bởi cá thể nắm giữ thông tin hoặc khi được sắp xếp với thông tin khác sẽ, trực tiếp hoặc gián tiếp, chắc chắn định danh được một cá nhân.

    2. Trong quá trình bạn sử dụng website và Dịch vụ của Viindoo, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, bao gồm những thông tin sau:

     1. Dữ liệu định danh như tên, giới tính, ảnh hồ sơ và ngày sinh;
     2. Dữ liệu liên lạc như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại;
     3. Dữ liệu tài khoản như tài khoản ngân hàng và chi tiết thanh toán;
     4. Dữ liệu giao dịch như chi tiết về đơn đặt hàng và thanh toán được gửi đến và đi từ Quý khách cũng như các chi tiết khác về các Sản phẩm và Dịch vụ mà Quý khách đã mua hoặc có được thông qua website;
     5. Dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ giao thức trực tuyến (Internet Protocol - IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt (plug-in browser), hệ điều hành và nền tảng, mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế, nhận dạng thiết bị và các thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị bạn sử dụng để truy cập website;
     6. Dữ liệu hồ sơ như tên người dùng, dữ liệu về mua hàng hoặc đơn đặt hàng của Quý khách, sở thích, phản hồi và trả lời khảo sát của bạn;
     7. Dữ liệu sử dụng như thông tin về việc sử dụng website  của bạn, Sản phẩm và Dịch vụ hoặc việc bạn xem bất kỳ nội dung nào trên website;
     8. Dữ liệu về vị trí như khi bạn chụp và chia sẻ vị trí của bạn với chúng tôi dưới dạng hình ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên website;
     9. Dữ liệu về sinh trắc học như tệp tin giọng nói khi bạn sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói của chúng tôi cũng như các tính năng cơ thể và giọng nói khác của chính Quý khách và/hoặc người khác có trong video của bạn khi bạn tải video lên website; và
     10. Dữ liệu về tiếp thị và truyền thông như sở thích của bạn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và các sở thích giao tiếp của bạn.
    3. Trong quá trình bạn sử dụng website và Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn trong các trường hợp sau:
     1. Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi;
     2. Khi bạn đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào hoặc mua bất kỳ Sản phẩm nào có sẵn trên website;
     3. Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên website hoặc Dịch vụ của Viindoo;
     4. Khi bạn ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dung khởi tạo được tải lên trên website;
     5. Khi bạn sử dụng chức năng trò chuyện trên website;
     6. Khi bạn đăng ký các ấn phẩm hoặc tài sản tiếp thị của chúng tôi;
     7. Khi bạn tham gia một cuộc thi, đợt khuyến mãi hoặc khảo sát;
     8. Khi bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch khuyến mãi nào trên website;
     9. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên website hoặc tương tác với chúng tôi thông qua một Dịch vụ hoặc ứng dụng khác như Facebook hoặc Google;
     10. Khi bất kỳ người dùng nào khác trên website đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung bạn đã tải lên trên website hoặc khi bạn đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác được tải lên website;
     11. Khi bên thứ ba gửi khiếu nại về bạn hoặc nội dung bạn đã đăng trên website;
     12. Khi bạn tương tác với chúng tôi ngoại tuyến, kể cả khi bạn tương tác với các tổ chức Dịch vụ chăm sóc khách hàng thuê ngoài của chúng tôi.
    4. Trong quá trình bạn sử dụng website và sử dụng Dịch vụ, bạn hoàn toàn đồng ý cho phép việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ bên thứ ba cho Viindoo cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.
    5. Bạn phải gửi dữ liệu cá nhân một cách chính xác và không gây nhầm lẫn và bạn phải cập nhật dữ liệu thường xuyên và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân Bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu những tài liệu để xác minh dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp như một phần của quy trình xác minh thông tin khách hàng của chúng tôi.
    6. Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn tự nguyện gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc theo quy định khác trong Chính sách Quyền riêng tư này. Trong trường hợp bạn không gửi dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc sau đó thu hồi sự chấp thuận của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào website.
    7. Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn gửi cho chúng tôi bất cứ lúc nào.
    8. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý, chấp thuận và cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính sách quyền riêng tư này.
    9. Nếu bạn đăng ký làm người dùng trên Website của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc liên kết tài khoản Viindoo với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc sử dụng một số tính năng phương tiện truyền thông khác của Viindoo, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp các nhà cung cấp mạng xã hội theo chính sách của họ và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này.

Dữ liệu ứng tuyển công việc

Khi bạn nộp đơn xin việc trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các đơn vị tuyển dụng, chúng tôi thường thu thập thông tin liên hệ của bạn (tên, email, điện thoại) và bất kỳ thông tin nào bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi trong thư giới thiệu và Sơ yếu lý lịch. Nếu chúng tôi quyết định gửi cho bạn một đề nghị tuyển dụng, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cá nhân theo yêu cầu để thực hiện nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu quản lý nhân sự của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn cung cấp thông tin không cần thiết cho quy trình tuyển dụng. Đặc biệt, chúng tôi sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ thông tin nào về nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, ý kiến chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, tư cách thành viên công đoàn hoặc đời sống tình dục.

Dữ liệu trình duyệt

Khi bạn truy cập website của chúng tôi và truy cập các Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sẽ phát hiện và lưu trữ ngôn ngữ trình duyệt và vị trí địa lý của bạn để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn theo quốc gia và ngôn ngữ ưa thích của bạn. 

Máy chủ của chúng tôi cũng thụ động ghi lại một bản tóm tắt thông tin được gửi bởi trình duyệt của bạn cho mục đích thống kê, bảo mật và pháp lý: địa chỉ IP của bạn, thời gian và ngày bạn truy cập, phiên bản trình duyệt và nền tảng của bạn và website giới thiệu bạn đến trang web của chúng tôi.

Cơ sở dữ liệu khách hàng

Khi bạn đăng ký Dịch vụ Viindoo SaaS và tạo cơ sở dữ liệu Viindoo của riêng bạn (ví dụ: bằng cách bắt đầu dùng thử miễn phí), mọi thông tin hoặc nội dung bạn gửi hoặc tải lên cơ sở dữ liệu là của riêng bạn và bạn kiểm soát hoàn toàn.

Dữ liệu này thường sẽ bao gồm thông tin cá nhân (ví dụ: danh sách nhân viên, danh bạ và khách hàng của bạn, tin nhắn, hình ảnh, video, v.v). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này thay cho bạn và bạn luôn giữ quyền sở hữu và toàn quyền kiểm soát  dữ liệu này.

Cookies

Cookies là những tệp văn bản nhỏ  được máy chủ của chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng được lưu trữ trong trình duyệt của bạn và sau đó được gửi trở lại máy chủ của chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp nội dung theo ngữ cảnh. Không có cookie, sử dụng web sẽ là một trải nghiệm bất tiện hơn nhiều. Chúng tôi sử dụng chúng để hỗ trợ các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi, ví dụ như phiên đăng nhập của bạn (ví dụ việc  bạn không phải đăng nhập lại).

Cookies cũng được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu sở thích của bạn dựa trên hoạt động trước đây hoặc hiện tại trên trang web của chúng tôi (các trang bạn đã truy cập), ngôn ngữ và quốc gia của bạn, cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các Dịch vụ được đã được cải thiện. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp chúng tôi tổng hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm và các công cụ trang web tốt hơn trong tương lai.

Chúng tôi cũng sử dụng các Dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics, người đã đặt và sử dụng cookie của riêng họ để xác định khách truy cập và cung cấp Dịch vụ theo ngữ cảnh của riêng họ. 

Dưới đây là tổng quan về các cookie có thể được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi:

          

Loại Cookies Mục đích Cookies
Phiên đăng nhập và an ninh
- Xác thực người dùng, bảo vệ dữ liệu người dùng và cho phép  website cu ng cấp các dịch vụ mà người dùng mong đợi, chẳng hạn như duy trì nội dung của giỏ hàng của họ hoặc cho phép tải lên tệp.
- Website sẽ không hoạt động hiệu quả nếu bạn từ chối hoặc loại bỏ các cookie đó.
session_id (Viindoo)
fileToken (Viindoo)
__cfduid (CloudFlare)

Ưa thích - Ghi nhớ thông tin về giao diện hoặc hành vi ưa thích của webstie, chẳng hạn như ngôn ngữ hoặc khu vực ưa thích của bạn.
- Trải nghiệm duyệt web của bạn có thể bị suy giảm nếu bạn loại bỏ các cookie đó, nhưng website vẫn sẽ hoạt động
frontend_lang (Viindoo)
odoo_no_push (Viindoo)
Lịch sử tương tác
- Người dùng để thu thập thông tin về các tương tác của bạn với trang web, các trang bạn đã xem và bất kỳ chiến dịch tiếp thị cụ thể nào đã đưa bạn đến website.
- Chúng tôi có thể không cung cấp được dịch vụ tốt nhất cho bạn nếu bạn từ chối các cookie đó, nhưng website sẽ vẫn hoạt động.
im_livechat_history (Viindoo)
im_livechat_previous_operator_pid (Viindoo)
utm_campaign (Viindoo)
utm_source (Viindoo)
utm_medium (Viindoo)
fs_uid (FullStory)
Quảng cáo Được sử dụng để làm cho quảng cáo hấp dẫn hơn với người dùng và có giá trị hơn đối với nhà xuất bản và nhà quảng cáo, chẳng hạn như cung cấp quảng cáo phù hợp hơn khi bạn truy cập các trang web hiển thị quảng cáo hoặc để cải thiện báo cáo về hiệu suất chiến dịch quảng cáo.
Lưu ý rằng một số dịch vụ của bên thứ ba có thể cài đặt cookie bổ sung trên trình duyệt của bạn để nhận dạng bạn. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie của bên thứ ba bằng cách truy cập vào website:
Network Advertising Initiative opt-out
Website sẽ vẫn hoạt động nếu bạn từ chối hoặc loại bỏ các cookie đó.
__gads (Google)
__gac (Google)
_fbp (Facebook)
Phân tích - Hiểu cách khách hàng truy cập và tương tác với website của chúng tôi qua Google Analytics. Tìm hiểu thêm tại:
Analytics cookies and privacy information
Website sẽ vẫn hoạt động nếu bạn từ chối hoặc loại bỏ các cookie đó.
_ga (Google) 
_gat (Google) 
_gid (Google) 
_gac_* (Google)

Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi cookie được gửi hoặc bạn có thể chọn tắt tất cả cookie. Mỗi trình duyệt sẽ có một chút khác nhau, vì vậy hãy nhìn vào menu “Trợ giúp” của trình duyệt để tìm hiểu cách chính xác để sửa đổi cookie của bạn hoặc xem các liên kết bên dưới:

 Chrome:  Google Trợ giúp

 Edge:  Microsoft Edge, dữ liệu duyệt và quyền riêng tư

 Firefox:  Cookie - Thông tin mà các trang web lưu trữ trên máy tính

 Safari:  Quản lý cookie và dữ liệu trang web trong Safari trên máy Mac

 Opera:  Quản lý Cookies trên trang

            Quay lại đầu trang 

       II. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu

 


 1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông qua bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ hoặc chuyển giao cho bên thứ ba khác (bao gồm các công ty có liên quan, nhà cung cấp Dịch vụ thứ ba và nhà cung cấp Dịch vụ và công ty có liên quan của họ ở trong và ngoài nước, nhà bán hàng thứ ba và người dùng khác), cho các mục đích nhất định có thể bao gồm những nội dung sau đây:

  1. Để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào website;

  2. Để trả lời các câu hỏi, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Quý khách trực tiếp hoặc thông qua các công ty Dịch vụ chăm sóc khách hàng thuê ngoài của chúng tôi;
  3. Để xử lý các đơn đặt hàng bạn gửi qua website (các khoản thanh toán Quý khách thực hiện thông qua website cho các Sản Phẩm mà được bán bởi chúng tôi hay nhà bán hàng thứ ba, sẽ được xử lý bởi bên cung cấp Dịch vụ của chúng tôi);
  4. Để vận chuyển và giao các Sản phẩm mà bạn đã mua thông qua website được bán bởi chúng tôi hay nhà bán hàng thứ ba. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để giao Sản phẩm cho bạn (ví dụ: đơn vị chuyển phát hoặc nhà cung cấp của chúng tôi), bất kể Sản phẩm được bán thông qua website bởi chính chúng tôi hay nhà bán hàng thứ ba;
  5. Để cập nhật cho bạn về việc giao Sản phẩm, bất kể Sản phẩm được bán thông qua website bởi chúng tôi hay nhà bán hàng thứ ba và cho mục đích chăm sóc khách hàng;
  6. Để so sánh thông tin và xác minh với các bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác;
  7. Để xác định danh tính của bạn cho các mục đích phát hiện gian lận;
  8. Để tạo điều kiện gỡ xuống các mặt hàng bị cấm và kiểm soát từ website của chúng tôi;
  9. Để quản lý tài khoản của bạn mở tại chúng tôi (nếu có);
  10. Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán mà bạn thực hiện trực tuyến;
  11. Để kiểm tra việc tải dữ liệu từ website xuống;
  12. Để cải thiện cách trình bày hoặc nội dung của các trang trong website và tùy chỉnh chúng cho người dùng;
  13. Để xác định người truy cập trên website;
  14. Để thực hiện nghiên cứu về hành vi của người dùng và thống kê số lượng người dùng;
  15. Để cung cấp cho bạn những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc thông tin bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các Sản phẩm và Dịch vụ của Bên bán thứ ba của chúng tôi, với điều kiện là bạn cho biết rằng bạn không phản đối việc liên hệ vì các mục đích này;
  16. Để hiển thị tên dùng hoặc tên và hồ sơ của bạn trên website;
  17. Để cho phép người dùng khác nhận dạng bạn (thông qua "Tìm Bạn Bè của tôi" hoặc bất kỳ chức năng tương tự nào khác) với tư cách là người dùng Dịch vụ, cho phép bạn tìm người dùng khác và kết nối với họ trên website  và hỗ trợ chức năng xã hội hóa của Dịch vụ;
  18. Sử dụng các nội dung do người dùng khởi tạo (bao gồm nội dung video) mà bạn có thể chọn tải hoặc phát trên Website của chúng tôi để tiếp thị và Quảng bá cho Viindoo.
  19. Để xử lý bất kỳ khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bất kỳ nội dung nào bạn đã tải lên Website ;
  20. Để lấy thêm các thuộc tính liên quan đến bạn dựa trên dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp (cho chúng tôi hoặc bên thứ ba), để cung cấp cho bạn nhiều thông tin mang tính định hướng và/hoặc có liên quan hơn;
  21. Để gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị hoặc xúc tiến thương mại về các Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi hoặc nhà bán hàng, cung cấp Dịch vụ thứ ba (trừ trường hợp bạn chọn từ chối nhận các tài liệu này); và
  22. Chúng tôi cũng có thể tiến hành các quy trình đưa ra những quyết định tự động theo bất kỳ mục đích nào trong số này.
 2. Bạn xác nhận và cho phép Viindoo chia sẻ thông tin ẩn danh, bao gồm các trường hợp sau:
  1. Tổng hợp thông tin: Chúng tôi có thể tiến hành các dự án phân tích dữ liệu chung với các nhà cung cấp thứ ba bằng cách sử dụng thông tin ẩn danh để dự đoán sở thích của người dùng và cung cấp cho người dùng nhiều thông tin đang hướng tới và/hoặc có liên quan hơn dựa trên thông tin tổng hợp về các hoạt động của người dùng bên ngoài website.
  2. Quảng cáo dựa trên hành vi: Chúng tôi có thể hợp tác với các bên thứ ba đã chọn bằng cách sử dụng thông tin ẩn danh để đưa ra các phương thức nhất định để có thể mang đến các quảng cáo phù hợp hơn cho người dùng.
 3. Chúng tôi có thể chia sẻ và cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, bao gồm nhằm tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch vụ, hoàn thành giao dịch với bạn, quản lý tài khoản của bạn và mối quan hệ của chúng tôi với bạn, tiếp thị và thực hiện bất kỳ yêu cầu, quy định pháp luật và yêu cầu khác mà chúng tôi nhận thấy là cần thiết. Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn tránh khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp họ cần dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích nêu trên.
 4. Nếu bạn ở tại Việt Nam, chúng tôi có thể chuyển hoặc cho phép chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi Việt Nam cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này.
 5. Chúng tôi không bao giờ ghi lại hoặc lưu trữ thông tin thẻ tín dụng từ khách hàng của mình và luôn dựa vào bộ xử lý thanh toán  đáng tin cậy của bên thứ ba để xử lý thẻ tín dụng, bao gồm cả xử lý thanh toán định kỳ.
 6. Viindoo có thể tiết lộ thông tin người dùng của bạn cho bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, tòa án hoặc bên thứ ba nào khác mà chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết: để bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác; để điều tra gian lận hoặc tuân thủ thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý phục vụ cho quyền lợi của Viindoo, hoặc để bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Viindoo.
 7. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được Viindoo lưu giữ trong suốt thời gian tài khoản của bạn còn khả dụng và / hoặc cho đến khi hết hạn lưu giữ theo tiêu chuẩn Viindoo và theo luật định.

     Quay lại đầu trang 

     Thông báo đặc biệt - nếu bạn là người vị thành niên theo luật hiện hành 

Website của chúng tôi không nhằm vào trẻ em và người được coi là vị thành niên theo luật hiện hành và chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng, cung cấp hoặc xử lý dưới bất kỳ hình thức nào khác bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dưới độ tuổi đó và trong mọi trường hợp  dưới 16 tuổi. Do đó, chúng tôi cũng yêu cầu bạn, nếu bạn vẫn được coi là người vị thành niên và dưới 16 tuổi, vui lòng không gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn). Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thông tin đó được cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn là người vị thành niên theo luật hiện hành và ít hơn 16 tuổi và bạn vẫn muốn đặt câu hỏi hoặc sử dụng trang web này trong bất kỳ trường hợp nào, vui lòng gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm như vậy thay mặt bạn.

           Quay lại đầu trang 

III. Dịch vụ và website của Bên thứ ba

Website Viindoo có thể cung cấp liên kết đến các website và Dịch vụ khác (bao gồm các ứng dụng do bên thứ ba vận hành) để thuận tiện cho việc truy cập thông tin của bạn. Các Dịch vụ và website này có thể hoạt động độc lập với chúng tôi và có thể có các thông báo hoặc chính sách về quyền riêng tư của riêng họ, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét trước khi bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của họ hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên các trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ trang web được liên kết nào bạn truy cập không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư và chất lượng Dịch vụ của họ.

           Quay lại đầu trang 

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH  

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để đáp ứng sự phát triển về kỹ thuật và kinh doanh của chúng tôi cũng như đáp ứng việc thay đổi các thay đổi các quy định của luật pháp. Chính sách quyền riêng tư này mô tả các quy tắc xử lý dữ liệu của chúng tôi trong 12 tháng trước ngày được cập nhật lần cuối. Khi chúng tôi cập nhật Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để thông báo cho bạn những thay đổi quan trọng chúng tôi thực hiện. Ví dụ: nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc bằng thông báo trên website này trước khi thay đổi có hiệu lực.

 

  Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về thực tiễn bảo mật của chúng tôi.  

 Lưu ý về (các) Phiên bản được dịch:   Để thuận tiện cho bạn, Viindoo có thể cung cấp các bản dịch của Chính sách quyền riêng tư này trên website. Trong trường hợp các điều khoản của bất kỳ phiên bản dịch nào như vậy mâu thuẫn với các điều khoản của phiên bản tiếng Việt, các điều khoản của phiên bản tiếng Việt của Chính sách quyền riêng tư này sẽ được áp dụng.

 Lưu ý:   Viindoo có thể tiết lộ thông tin người dùng của bạn cho bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, tòa án hoặc bên thứ ba nào khác mà chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết: để bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác; để điều tra gian lận hoặc tuân thủ thủ tục tố tụng, theo lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý phục vụ cho quyền lợi của Viindoo, hoặc để bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Viindoo.

           Quay lại đầu trang 

LIÊN HỆ KHI CÓ THẮC MẮC

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư của Viindoo, các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi hoặc giao dịch của bạn với website này, bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu

   Website được sở hữu và vận hành bởi Viindoo./.

Ngày sửa đổi gần nhất: 01/10/2020