CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VIINDOO

Vui lòng đọc "Chính sách quyền riêng tư Viindoo" trước khi truy cập ứng dụng


Bằng cách bấm vào nút “ĐĂNG KÝ”, bạn đã đồng ý với "Chính sách quyền riêng tư Viindoo" khi đăng ký sử dụng. Bạn xác nhận rằng bạn đã được thông báo và hiểu rõ các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này và bạn đồng ý cho phép việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân như đã được mô tả và quy định tại chính sách quyền riêng tư này. 

Công ty cổ phần Công nghệ Viindoo ("Viindoo", "Chúng tôi") cung cấp nhiều dịch vụ để giúp bạn điều hành doanh nghiệp của mình, bao gồm cả nền tảng để lưu trữ cơ sở dữ liệu của riêng bạn. Là một phần trong việc điều hành các dịch vụ đó, chúng tôi thu thập dữ liệu về bạn và doanh nghiệp của bạn. Dữ liệu này không chỉ cần thiết để vận hành các dịch vụ của chúng tôi, mà còn rất quan trọng cho sự an toàn cho các dịch vụ chúng tôi cung cấp và tất cả người dùng.

Chính sách này giải thích những thông tin nào được thu thập, tại sao nó được thu thập và cách chúng tôi sử dụng các thông tin đó.  


          Quay lại đầu trang 

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Hầu hết dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được cung cấp trực tiếp bởi người dùng khi họ đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu khác được thu thập bằng cách ghi lại bởi các tương tác với các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Dữ liệu tài khoản và liên hệ

Khi bạn đăng ký trên website của chúng tôi để sử dụng hoặc tải xuống một trong các sản phẩm hoặc đăng ký một trong các dịch vụ hoặc điền vào một trong các biểu mẫu liên hệ do chúng tôi cung cấp, bạn đã tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin nhất định. Các thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn như tên, tên công ty, địa chỉ email và đôi khi số điện thoại, địa chỉ bưu chính của bạn (khi cần có hóa đơn hoặc giao hàng), lĩnh vực kinh doanh của bạn.

Dữ liệu ứng tuyển công việc 

Khi bạn nộp đơn xin việc trên website của chúng tôi hoặc thông qua các đơn vị tuyển dụng, chúng tôi thường thu thập thông tin liên hệ của bạn (tên, email, điện thoại) và bất kỳ thông tin nào bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi trong thư giới thiệu và Sơ yếu lý lịch. Nếu chúng tôi quyết định gửi cho bạn một đề nghị tuyển dụng, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cá nhân theo yêu cầu để thực hiện nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu quản lý nhân sự của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn cung cấp thông tin không cần thiết cho quy trình tuyển dụng. Đặc biệt, chúng tôi sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ thông tin nào về nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, ý kiến chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, tư cách thành viên công đoàn.

Dữ liệu trình duyệt 

Khi bạn truy cập website của chúng tôi và truy cập các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sẽ phát hiện và lưu trữ ngôn ngữ trình duyệt và vị trí địa lý của bạn để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn theo quốc gia và ngôn ngữ ưa thích của bạn. Máy chủ của chúng tôi cũng thụ động ghi lại một bản tóm tắt thông tin được gửi bởi trình duyệt của bạn cho mục đích thống kê, bảo mật và pháp lý: địa chỉ IP của bạn, thời gian và ngày bạn truy cập, phiên bản trình duyệt và nền tảng của bạn và trang web giới thiệu bạn đến website của chúng tôi.

Bảo vệ biểu mẫu

Một số biểu mẫu trên website của chúng tôi có thể được bảo vệ bởi reCAPTCHA của Google. Công nghệ này dựa trên các phỏng đoán dựa trên các đặc tính kỹ thuật của trình duyệt và thiết bị của bạn và cũng có thể sử dụng các cookie cụ thể của Google. 

Cơ sở dữ liệu khách hàng

Khi bạn đăng ký dịch vụ Viindoo Cloud và tạo cơ sở dữ liệu Viindoo của riêng bạn (ví dụ: bằng cách bắt đầu dùng thử miễn phí), mọi thông tin hoặc nội dung bạn gửi hoặc tải lên cơ sở dữ liệu là của riêng bạn và bạn kiểm soát hoàn toàn. Dữ liệu này thường sẽ bao gồm thông tin cá nhân, ví dụ: danh sách nhân viên, danh bạ và khách hàng của bạn, tin nhắn, hình ảnh, video, v.v. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này thay cho bạn và bạn luôn giữ quyền sở hữu và toàn quyền kiểm soát dữ liệu này.

            Quay lại đầu trang 

         CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Dữ liệu tài khoản và liên hệ

Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn để cung cấp dịch vụ, trả lời các yêu cầu của bạn, tính phí và quản lý tài khoản. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này cho các mục đích tiếp thị và truyền thông (thông điệp tiếp thị của chúng tôi luôn đi kèm với cách để bạn chọn không tham gia bất kỳ lúc nào). Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu này ở dạng tổng hợp/ẩn danh để phân tích xu hướng dịch vụ.

Nếu bạn đã đăng ký tham gia một sự kiện được công bố trên website của chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển tên, địa chỉ email, số điện thoại và tên công ty của bạn cho nhà tổ chức tại địa phương, cho các nhà tài trợ của sự kiện nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp và để tạo điều kiện cho việc chuẩn bị và sắp xếp chỗ ngồi tại sự kiện.

Nếu bạn đã bày tỏ quan tâm đến việc sử dụng Viindoo hoặc yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ Viindoo liên hệ, chúng tôi cũng có thể chuyển tên, địa chỉ email, số điện thoại và tên công ty của bạn cho một trong những Đối tác chính thức của chúng tôi ở quốc gia hoặc khu vực của bạn, với mục đích liên hệ với bạn để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tại địa bàn của họ.

Dữ liệu ứng tuyển

Chúng tôi sẽ chỉ xử dụng thông tin này cho quy trình tuyển dụng, để đánh giá đơn  xin việc của bạn, phục vụ công tác chuẩn bị ký hợp đồng với bạn nếu chúng tôi quyết định gửi cho bạn một đề nghị làm việc. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để yêu cầu xóa thông tin của bạn.

Dữ liệu trình duyệt 

Dữ liệu này được ghi lại tự động để phân tích để duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Google reCAPTCHA cũng có thể được sử dụng cho các mục đích bảo mật, để ngăn chặn việc lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi. 

Cơ sở dữ liệu khách hàng  

Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý dữ liệu thay mặt bạn, dựa trên các hướng dẫn bạn đã đưa ra một cách rõ ràng khi đăng ký để thực hiện các dịch vụ bạn muốn sử dụng.

Nhân viên và kỹ sư của Bộ phận trợ giúp của chúng tôi có thể truy cập thông tin này một cách hạn chế và hợp lý để giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan tới dịch vụ của chúng tôi, theo yêu cầu hợp lý của bạn, theo yêu cầu của pháp luật hoặc để đảm bảo tính bảo mật cho dịch vụ của chúng tôi.

           Quay lại đầu trang 

TRUY CẬP, CẬP NHẬT HOẶC XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN  

Dữ liệu tài khoản và Liên hệ

Bạn có quyền truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó. Bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào bằng cách kết nối với tài khoản cá nhân của bạn trên https://viindoo.com 

Nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn tài khoản hoặc thông tin cá nhân của mình vì mục đích hợp pháp, vui lòng liên hệ với Bộ phận trợ giúp của chúng tôi để yêu cầu. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân của bạn, ngoại trừ trường hợp chúng tôi được yêu cầu giữ thông tin đó vì lý do pháp lý (thường là vì lý do quản lý, lập hóa đơn và báo cáo thuế).

Dữ liệu Đơn xin việc 

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào để yêu cầu quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin ứng dụng của bạn. Cách dễ nhất để làm điều đó là trả lời tin nhắn cuối cùng bạn đã trao đổi với nhân viên Bộ phận Nhân sự của chúng tôi.

Cơ sở dữ liệu khách hàng 

Bạn có thể điều chỉnh bất kỳ dữ liệu nào được thu thập trong cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên https://viindoo.com mọi lúc, sử dụng tài khoản người dùng của bạn, bao gồm cả việc sửa đổi hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ trong đó.

Bất cứ lúc nào, bạn có thể xuất một bản sao lưu hoàn chỉnh của cơ sở dữ liệu của mình qua bảng điều khiển của chúng tôi, để chuyển hoặc để quản lý các bản sao lưu/lưu trữ của riêng bạn. Bạn chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu này tuân theo tất cả các quy định về quyền riêng tư.

Bạn cũng có thể yêu cầu xóa toàn bộ cơ sở dữ liệu của mình thông qua bảng điều khiển bất kỳ lúc nào.

Khi bạn sử dụng dịch vụ Nâng cấp Cơ sở dữ liệu Viindoo, dữ liệu của bạn sẽ tự động bị xóa sau khi nâng cấp thành công và cũng có thể bị xóa theo yêu cầu của bạn.

Bảo mật 

Chúng tôi hiểu rằng dữ liệu cá nhân của bạn quan trọng và nhạy cảm như thế nào nên chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo rằng thông tin này được xử lý, lưu trữ và bảo quản an toàn khỏi mất mát dữ liệu và truy cập trái phép. Các biện pháp bảo mật kỹ thuật, hành chính và tổ chức của chúng tôi được mô tả chi tiết trong “Thỏa thuận cấp độ dịch vụ” của chúng tôi.

           Quay lại đầu trang 

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁC (BÊN THỨ BA)                 

Để hỗ trợ hoạt động của mình, chúng tôi dựa vào một số Nhà cung cấp dịch vụ. Họ giúp chúng tôi với nhiều dịch vụ khác nhau như xử lý thanh toán, phân tích đối tượng web, lưu trữ đám mây, tiếp thị và truyền thông, v.v.

Dưới đây là danh sách các Nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi hiện đang sử dụng, lý do chúng tôi sử dụng và loại dữ liệu chúng tôi chia sẻ với họ:Nhà cung cấp
Mục đích
Dữ liệu chia sẻ 
Paypal
Quy trình thanh toán trên https://viindoo.com
Chia sẻ với Paypal: Chi tiết đơn hàng (số tiền, mô tả, tài liệu tham khảo), Tên khách hàng và email.
Chỉ được lưu trữ bởi Paypal: thông tin thẻ tín dụng.
Google Analytics
Phân tích người dùng website ở chế độ ẩn danh

Được chia sẻ với Google Analytics: 
Dữ liệu trình duyệt phi cá nhân.
- IP ẩn danh, thông tin vị trí địa lý, ngôn ngữ (không có thông tin nhận dạng).
Google reCAPTCHA
Bảo mật biểu mẫu  https://viindoo.com Được sử dụng bởi Google reCAPTCHA: Đặc điểm của trình duyệt và thiết bị, cookie của Google.

           Quay lại đầu trang 

LƯU TRỮ DỮ LIỆU                

Dữ liệu tài khoản và liên hệ

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cho các mục đích được quy định trong chính sách này trong khoảng thời gian hợp lệ để thực hiện việc quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 

Dữ liệu ứng tuyển

Nếu chúng tôi chưa tuyển dụng bạn, chúng tôi có thể giữ thông tin bạn cung cấp trong tối đa 2 năm để liên hệ lại với bạn khi có bất kỳ đề xuất công việc mới nào, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không làm như vậy. Nếu chúng tôi thuê bạn, thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong thời hạn hợp đồng lao động của bạn với chúng tôi, và trong thời gian lưu giữ hợp pháp hiện hành áp dụng tại quốc gia sở tại. 

Dữ liệu trình duyệt

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu này trong một khoảng thời gian ngắn, thường là 2 tháng, trừ khi việc lưu giữ dữ liệu này liên quan đến bảo mật hoặc ảnh hưởng tới hiệu suất dịch vụ của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật. 

Cơ sở dữ liệu khách hàng

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu này miễn là cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn đã đăng ký. Đối với cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên Viindoo cloud, nếu bạn hủy dịch vụ, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ bị ngừng hoạt động trong 3 tuần (thời gian gia hạn mà bạn có thể thay đổi quyết định) và sau đó sẽ bị hủy. Đối với cơ sở dữ liệu được tải lên website Viindoo Database Upgrade, cơ sở dữ liệu của bạn được lưu giữ tối đa 4 tháng sau lần nâng cấp thành công cuối cùng và có thể bị xóa sớm hơn theo yêu cầu. 

Dữ liệu các khoản giao dịch khi mua hàng trong ứng dụng

Bạn có thể tìm thấy chính sách quyền riêng tư chi tiết cho từng dịch vụ trên trang Chính sách bảo mật mua hàng trong ứng dụng của Viindoo

*Thời gian duy trì bản sao lưu: chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị xóa ngẫu nhiên hoặc do hành động ác ý. Do đó, sau khi chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn (Dữ liệu Tài khoản và Liên hệ) khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi theo yêu cầu từ bạn hoặc sau khi bạn xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào khỏi cơ sở dữ liệu của mình (Cơ sở dữ liệu Khách hàng) hoặc nếu bạn xóa toàn bộ cơ sở dữ liệu của mình, nó không bị xóa ngay lập tức khỏi hệ thống sao lưu được bảo mật của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ đến 12 tháng trong các bản sao lưu đó, cho đến khi chúng tự động bị hủy.

Chúng tôi cam kết không sử dụng các bản sao lưu dữ liệu đã xóa của bạn cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ việc duy trì tính toàn vẹn của các bản sao lưu của chúng tôi, trừ khi bạn hoặc luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

           Quay lại đầu trang 

DỊCH VỤ, WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA                 

Viindoo website có thể cung cấp liên kết đến các website và dịch vụ khác (bao gồm các ứng dụng do bên thứ ba vận hành) để thuận tiện cho việc truy cập thông tin của bạn. Các dịch vụ và website này có thể hoạt động độc lập với chúng tôi và có thể có các thông báo hoặc chính sách về quyền riêng tư của họ, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của họ hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên các website đó.

Trong trường hợp bất kỳ website được liên kết nào bạn truy cập không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư và chất lượng dịch vụ của họ.

           Quay lại đầu trang 

THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA 

Trừ các trường hợp được đề cập rõ ràng ở trên, chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp đã xử lý nhận dạng (dữ liệu đã được loại bỏ thông tin cho phép xác định nguồn) cho mục đích nghiên cứu, thảo luận về xu hướng khách hàng với bên thứ ba.

           Quay lại đầu trang 

COOKIES

Cookies là những tệp văn bản nhỏ được máy chủ của chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi. Chúng được lưu trữ trong trình duyệt của bạn và sau đó được gửi trở lại máy chủ của chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp nội dung theo ngữ cảnh. Không có cookie, sử dụng web sẽ là một trải nghiệm bất tiện hơn nhiều. Chúng tôi sử dụng chúng để hỗ trợ các hoạt động của bạn trên website của chúng tôi, ví dụ như phiên đăng nhập của bạn (bạn không phải đăng nhập lại).

Cookies cũng được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu sở thích của bạn dựa trên hoạt động trước đây, hiện tại trên website của chúng tôi (các trang bạn đã truy cập), ngôn ngữ và quốc gia của bạn, giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ được đã được cải thiện. 

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để tổng hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập website và tương tác website để có thể cung cấp trải nghiệm và các công cụ website tốt hơn trong tương lai.

Chúng tôi cũng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics, bên đã đặt và sử dụng cookie của riêng họ để xác định khách truy cập và cung cấp dịch vụ theo ngữ cảnh của riêng họ.

Dưới đây là tổng quan về các cookie có thể được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập website của chúng tôi:

 


Loại Cookies
Mục đích
Cookies
Phiên đăng nhập và an ninh
Xác thực người dùng, bảo vệ dữ liệu người dùng và cho phép  website  ung cấp các dịch vụ mà người dùng mong đợi, chẳng hạn như duy trì nội dung của giỏ hàng của họ hoặc cho phép tải lên tệp.
Website sẽ không hoạt động hiệu quả nếu bạn từ chối hoặc loại bỏ các cookie đó.
session_id (Odoo)
fileToken (Odoo)
__cfduid (CloudFlare)
Ưa thích - Ghi nhớ thông tin về giao diện hoặc hành vi ưa thích của webstie, chẳng hạn như ngôn ngữ hoặc khu vực ưa thích của bạn.
- Trải nghiệm duyệt web của bạn có thể bị suy giảm nếu bạn loại bỏ các cookie đó, nhưng website vẫn sẽ hoạt động
frontend_lang (Odoo)
odoo_no_push (Odoo)
Lịch sử tương tác
- Người dùng để thu thập thông tin về các tương tác của bạn với trang web, các trang bạn đã xem và bất kỳ chiến dịch tiếp thị cụ thể nào đã đưa bạn đến website.
- Chúng tôi có thể không cung cấp được dịch vụ tốt nhất cho bạn nếu bạn từ chối các cookie đó, nhưng website sẽ vẫn hoạt động.
im_livechat_history (Odoo)
im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)
fs_uid (FullStory)
Quảng cáo Được sử dụng để làm cho quảng cáo hấp dẫn hơn với người dùng và có giá trị hơn đối với nhà xuất bản và nhà quảng cáo, chẳng hạn như cung cấp quảng cáo phù hợp hơn khi bạn truy cập các trang web hiển thị quảng cáo hoặc để cải thiện báo cáo về hiệu suất chiến dịch quảng cáo.
Lưu ý rằng một số dịch vụ của bên thứ ba có thể cài đặt cookie bổ sung trên trình duyệt của bạn để nhận dạng bạn. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie của bên thứ ba bằng cách truy cập vào website:
Network Advertising Initiative opt-out
Website sẽ vẫn hoạt động nếu bạn từ chối hoặc loại bỏ các cookie đó.
__gads (Google)
__gac (Google)
_fbp (Facebook)
Analytics - Hiểu cách khách hàng truy cập và tương tác với website của chúng tôi qua Google Analytics. Tìm hiểu thêm tại:
Analytics cookies and privacy information
Website sẽ vẫn hoạt động nếu bạn từ chối hoặc loại bỏ các cookie đó.
_ga (Google) 
_gat (Google) 
_gid (Google) 
_gac_* (Google)

Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi cookie được gửi hoặc bạn có thể chọn tắt tất cả cookie. Mỗi trình duyệt sẽ có một chút khác nhau, vì vậy hãy nhìn vào menu “Trợ giúp” của trình duyệt để tìm hiểu cách chính xác để sửa đổi cookie của bạn hoặc xem các liên kết bên dưới: 

 Chrome:  Google Help

 Edge:  Microsoft Edge, browsing data, and privacy

 Firefox:  Cookies - Information that websites store on your computer

 Safari:  Manage cookies and website data in Safari on Mac

 Opera:  Manage Page Cookies

           Quay lại đầu trang 

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH    

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để đáp ứng sự phát triển về kỹ thuật và kinh doanh của chúng tôi cũng như đáp ứng việc thay đổi các thay đổi các quy định của luật pháp. Chính sách quyền riêng tư này mô tả các quy tắc xử lý dữ liệu của chúng tôi trong 12 tháng trước ngày được cập nhật lần cuối. Khi chúng tôi cập nhật Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để thông báo cho bạn những thay đổi quan trọng chúng tôi thực hiện. Ví dụ: nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc bằng thông báo trên website này trước khi thay đổi có hiệu lực.

 

 Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về thực tiễn bảo mật của chúng tôi.  

 Lưu ý về (các) Phiên bản được dịch: Để thuận tiện cho bạn, Viindoo có thể cung cấp các bản dịch của Chính sách quyền riêng tư này trên website. Trong trường hợp các điều khoản của bất kỳ phiên bản dịch nào như vậy mâu thuẫn với các điều khoản của phiên bản tiếng Việt, các điều khoản của phiên bản tiếng Việt của Chính sách quyền riêng tư này sẽ được áp dụng.

 Lưu ý: Viindoo có thể tiết lộ thông tin người dùng của bạn cho bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, tòa án hoặc bên thứ ba nào khác mà chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết: để bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác; để điều tra gian lận hoặc tuân thủ thủ tục tố tụng, theo lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý phục vụ cho quyền lợi của Viindoo, hoặc để bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Viindoo.

           Quay lại đầu trang 

LIÊN HỆ KHI CÓ THẮC MẮC

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư của Viindoo, các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi hoặc giao dịch của bạn với website này, bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu

   Website được sở hữu và vận hành bởi Viindoo./.

Ngày sửa đổi gần nhất: 01/10/2020