Điều khoản Mua hàng trên Viindoo Marketplace 

(Mã số: VIIN.PUR.CON.060922)

Khách Hàng cam kết rằng đã đọc và hiểu rõ các quy định của Điều Khoản Mua Hàng trên Viindoo Marketplace (“Điều Khoản Mua Hàng”) và các chính sách được dẫn chiếu.

Việc chọn “Thanh toán ngay” đồng thời sẽ tự động xác lập một thỏa thuận pháp lý giữa Khách Hàng và Viindoo. Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không truy cập/sử dụng tính năng này hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của tính năng.

1. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi được quy định khác đi, các định nghĩa và giải thích được nêu tại đây được áp dụng thống nhất tại Điều Khoản Mua Hàng này.

1.1. Viindoo Marketplace: Hay còn được gọi tắt là “Marketplace”; Là nền tảng do Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo phát triển và vận hành, phục vụ cho việc phân phối các ứng dụng, mô-đun, theme tích hợp với Phần mềm Odoo và/hoặc Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo (sau đây gọi chung là “Ứng Dụng”). Khách hàng có thể tìm kiếm, mua và tải Ứng Dụng trên nền tảng này thông qua đường dẫn: https://viindoo.com/apps.

1.2. Viindoo: Là Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo (tên giao dịch quốc tế: Viindoo Technology JSC.,); được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0201994665 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng; Trụ sở: Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng; chịu trách nhiệm phân phối Ứng Dụng trên Marketplace.

1.3. Đơn Hàng: Là đơn hàng mua Ứng Dụng trên Marketplace đã được thanh toán thành công.

2. BẢO MẬT THÔNG TIN

Viindoo tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật về bảo mật thông tin người tiêu dùng. Vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư  để hiểu hơn về phương thức mà Viindoo bảo vệ những thông tin Bạn cung cấp trong quá trình mua hàng tại Marketplace.

3. BẢO HÀNH

3.1. Mọi Ứng Dụng được cam kết bảo hành trong vòng 3 (ba) tháng kể từ ngày phát sinh Đơn Hàng.

3. 2. Bạn có thể gửi yêu cầu bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật (một cách chi tiết nhất có thể) tới hệ thống Viindoo Helpdesk tại https://viindoo.com/vi/ticket.

4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Với các Ứng Dụng được cấp phép cho Bạn bởi Bên thứ ba là chủ sở hữu mà không phải Viindoo, Viindoo khuyến khích Bạn đọc kỹ nội dung giấy phép được phát hành theo Ứng Dụng để hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình. Bằng việc mua Ứng Dụng, Bạn đồng ý rằng Viindoo không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền tác giả/quyền sở hữu trí tuệ có liên quan tới/phát sinh từ Ứng Dụng trong quá trình sử dụng.

5. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN  

5.1. Bạn có thể thanh toán Đơn Hàng theo các phương thức phù hợp được quy định tại Chính sách Thanh toán và Hoàn tiền Viindoo.

5.2. Viindoo khuyến nghị Bạn nên đọc kỹ các điều kiện trước khi thực hiện thanh toán bởi Bạn có thể sẽ bị thu phí dịch vụ phát sinh tùy theo từng đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

6. HOÀN TIỀN 

6.1. Quy trình

a. Mọi khiếu nại/yêu cầu hoàn tiền của Bạn sẽ được xử lý trên hệ thống Viindoo Helpdesk tại https://viindoo.com/vi/ticket (Yêu cầu).

b. Mọi Yêu Cầu sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu được tạo trong thời gian bảo hành tại Mục 3.1.

c. Yêu Cầu buộc phải đính kèm các bằng chứng về những vấn đề của Ứng Dụng mà Bạn gặp phải.  

d. Viindoo chịu trách nhiệm giải quyết, xử lý Yêu Cầu trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Yêu Cầu được ghi nhận. Trong trường hợp từ chối hoàn tiền, Viindoo sẽ đưa ra giải trình.

e. Đối với Khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam, trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận biên nhận hoàn tiền, Khách hàng có trách nhiệm phát hành hóa đơn và gửi tới Viindoo qua email:

6.2. Điều kiện hoàn tiền

Yêu Cầu sẽ được chấp thuận khi xảy ra một trong các trường hợp sau:  

a. Lỗi của Ứng Dụng không được xử lý trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Bạn gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật;

b. Ứng Dụng được sử dụng thực tế không có đủ các tính năng như mô tả trên Marketplace;

c. Ứng Dụng không thể cài đặt, tích hợp với Phần mềm Odoo và/hoặc Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo như mô tả trên Marketplace;

d. Giấy phép được phát hành kèm theo Ứng Dụng không tuân thủ đúng theo quy ước/thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam về giấy phép phần mềm;  

e. Đơn Hàng được thanh toán bởi các thông tin tài khoản/thẻ ngân hàng bị đánh cắp (cần đính kèm bằng chứng/xác nhận từ ngân hàng).

6.3. Từ chối hoàn tiền

Bạn sẽ không được hoàn tiền nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Ứng Dụng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nằm ngoài phạm vi mô tả trên Marketplace;

b. Yêu cầu bổ sung thêm các tính năng mới nằm ngoài phạm vi mô tả trên Marketplace;

c. Lỗi của Ứng Dụng đã được xử lý trong thời gian cam kết tại Mục 6.1 nêu trên;

d. Ứng Dụng vận hành ổn định nhưng không thoả mãn được nhu cầu sử dụng thực tế mà Bạn yêu cầu;

e. Ứng Dụng không thể cài đặt do xung đột với một hay nhiều ứng dụng từ một bên khác ngoài Phần mềm Odoo và/hoặc Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo;

f. Bạn chọn nhầm phiên bản Ứng Dụng hoặc Ứng Dụng cần mua.

6.4. Phương thức hoàn tiền

Viindoo hoàn tiền Ứng Dụng theo Đơn Hàng bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin số tài khoản do Bạn cung cấp. Viindoo sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc Bạn không nhận được khoản tiền được hoàn do cung cấp thông tin không chính xác. 

6.5. Cam kết sau hoàn tiền

a. Sau khi Yêu Cầu được chấp thuận, Bạn cam kết dừng ngay lập tức việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng và xóa bỏ toàn bộ lưu trữ/bản sao Ứng Dụng đã thực hiện cùng mã nguồn đi kèm.

b. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp có bất kỳ vấn đề phát sinh nào có liên quan đến việc lưu trữ, sử dụng Ứng Dụng trái phép sau khi được hoàn tiền.

7. HIỆU LỰC

7.1. Tính độc lập giữa các điều khoản

Mỗi điều khoản tại Điều Khoản Mua Hàng này là riêng biệt và có thể chia tách được. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Điều Khoản Mua Hàng bị xem là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được thì các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc làm giảm hiệu lực tiếp tục thực hiện Điều Khoản Mua Hàng.

7.2. Luật áp dụng

Điều Khoản Mua Hàng được được diễn giải và chịu sự điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Mua Hàng này chống lại hoặc liên quan đến Viindoo hoặc bất kỳ bên nào tham gia sử dụng dịch vụ trên Marketplace sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tại Thành phố Hải Phòng (Việt Nam) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

7.3. Toàn bộ thỏa thuận 

a. Viindoo bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều Khoản Mua Hàng cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung đã được điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung trên Marketplace.

b. Điều Khoản Mua Hàng được điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày kể từ ngày được đăng tải trên Marketplace. Bạn tiếp tục mua Ứng Dụng trên Marketplace khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung của Điều Khoản Mua Hàng này được đăng tải, đồng nghĩa với việc Bạn đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.

7.4. Hiệu lực

 Điều Khoản Mua Hàng này có hiệu lực từ ngày 06/09/2022./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIINDOO