Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo Phiên bản Odoo 13.0

Thông tin về Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hoá đơn
Hoá đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hoá đơn
Accounting and Finance
Financial and Analytic Accounting
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi tiêu (HR)
Nộp, duyệt và gửi hoá đơn chi phí của nhân viên
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Time Off
Allocate time off and follow time off requests
Skills Management
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Accounting Analysis
Accounting analysis with Pivot and Graph
Biometric Attendance Device
Integrate all kinds of ZKTeco based attendance devices with Odoo
Git Management
Integrate Git and Odoo
Employee Advance
Employee Advance requests and approval
TVTMA HR Payroll (Community Edition)
Manage your employee payroll records
HR Recruitment Requests
Allow Department Managers to request for new employee recruitment
Odoo Apps Management
Manage Odoo apps / modules. Generate apps from a git branch
Odoo SaaS
Manage Odoo SaaS
OKR - Objectives & Key Results
Help you implement OKR in your organizations
PostgreSQL Server Management
Manage postgresql server
Product Licenses Management
Manage licenses of your products
Server Management
Manage various servers of your company
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
HR Meal Orders Management
Manage Meal Orders for your employees
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Schedule employees' meetings
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Tuyển dụng Trực tuyến
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A

Installed Localizations / Account Charts

Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 200/2014/TT-BTC
Vietnam Chart of Accounts according to Circular #200/2014/TT-BTC by the Ministry of Finance
Kế toán Việt Nam