Top 7 Phần Mềm Order Công Việc Miễn Phí Tốt Nhất Và Dễ Sử Dụng

Việc sử dụng work order software có thể tăng cường đáng kể các quy trình kinh doanh, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, tự động hóa các quy trình công việc phức tạp và đơn giản hóa các nhiệm vụ bảo trì phòng ngừa. Trước đây, các doanh nghiệp phải dựa vào các đơn đặt hàng làm việc trên giấy, đây là một cách làm tốn thời gian và rủi ro vì nó có thể dẫn đến mất thời gian và doanh thu nếu giấy bị thất lạc. Tuy nhiên, với sự sẵn có của các tùy chọn phần mềm khác nhau, giờ đây các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề có thể tự động hóa quy trình quản lý đơn đặt hàng công việc của họ. Tìm top 9 phần mềm tốt nhất với Viindoo Enterprise Management Software Blog.

Understanding work order software

Phần mềm Work order là gì?

Work order software is a system that helps organizations streamline their maintenance, inventory, and operational tasks, and also includes features such as standard operating procedures (SOPs), production workflows, quality control, and safety inspections.

Through this software, maintenance managers can keep track of all the work performed across their organization and create, assign, and monitor work orders using mobile apps or desktops. However, according to the Maintenance Management Buyer Report, over 75% of companies still rely on spreadsheets, paper, clipboards, or no system at all for their maintenance management.

Top 7 Best Free Work Order Software and Easy-To-Use
Phần mềm Work order là gì?

Benefit from a basic work order software

Standardize Your Maintenance Processes

Việc thực hiện một quy trình bảo trì tiêu chuẩn hóa là rất quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các công việc bảo trì được thực hiện chính xác và kịp thời. Việc sử dụng phần mềm quản lý công việc đơn giản hóa quy trình tiêu chuẩn hóa và đảm bảo rằng mọi người trong nhóm tuân theo các tiêu chuẩn đã đặt ra. Với sự trợ giúp của phần mềm, các yêu cầu công việc bảo trì theo lịch trình và phòng ngừa có thể được tự động hóa, giảm nhu cầu về thủ tục giấy tờ và đảm bảo rằng các nhiệm vụ thiết yếu luôn được hoàn thành đúng hạn.

Record Automatically

Manual spreadsheets and paper files are now outdated with the availability of a CMMS solution. The software allows for automatic creation, tracking, and logging of all maintenance activities and work orders. All documentation is securely stored in the cloud through the work order software, and accessible through mobile or web applications, providing real-time information about every asset being maintained. This automation of recordkeeping eliminates the need for manual tracking and ensures that all data is accurate and up-to-date.

Cost Saving and Boost Productivity

CMMS cho phép xử lý các lệnh sản xuất nhanh hơn so với các phương pháp thủ công, cho phép thực hiện nhanh chóng các nhiệm vụ bảo trì quan trọng. Điều này làm tăng đáng kể năng suất và hiệu quả của đội bảo trì, tác động trực tiếp đến thời gian hoạt động của tài sản. Bằng cách giảm thời gian ngừng hoạt động tốn kém ngoài kế hoạch và chi phí bảo trì đột xuất, Phần mềm đặt hàng sẽ nhanh chóng thu hồi chi phí.

Performance Tracking Improvement

Với Phần mềm đặt hàng, khả năng hiển thị được tăng lên trong toàn bộ quy trình hệ thống quản lý công việc . Điều này cho phép dễ dàng theo dõi các chỉ số đo lường hiệu suất chính (KPI) bảo trì, cho phép hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nhóm đối với các chỉ số này và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Phần mềm cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt về các nhiệm vụ bảo trì và tối ưu hóa quy trình bảo trì tổng thể.

Relevant Standards Compliance

Bằng cách tự động lưu trữ hồ sơ bảo trì, Phần mềm đặt hàng chuẩn bị kiểm toán trở nên đơn giản hơn nhiều. Không cần phải tìm kiếm các bản ghi giấy bị thất lạc hoặc xem qua các bảng tính chứa thông tin lỗi thời. Thay vào đó, CMMS phục vụ như một nguồn thông tin chính xác duy nhất cho chương trình bảo trì của bạn, với mọi hoạt động được ghi lại bằng tài liệu điện tử và được đánh dấu thời gian, khiến việc truy xuất thông tin trong quá trình kiểm tra trở thành một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn cũng có thể yên tâm rằng thông tin có trong Phần mềm đặt hàng là chính xác và cập nhật, không có rủi ro nhập sai, trễ hoặc thiếu dữ liệu.

Top 7 Best Free Work Order Software and Easy-To-Use
Benefit from a basic work order software

Understanding work order software

Sure, here's a more detailed explanation of the criteria for selecting the top 7 free work order management software:

  1. User interface and ease of use: One of the most important criteria for selecting a work order software is its user interface and ease of use. The software should have a simple and intuitive interface that makes it easy for users to navigate and perform tasks. A well-designed and user-friendly software can save time and increase productivity.
  2. Tính năng và chức năng: Một cân nhắc quan trọng khác là các tính năng và chức năng của phần mềm. Phần mềm phải có một loạt các tính năng bao gồm toàn bộ quy trình quản lý lệnh sản xuất, từ khi tạo đến khi hoàn thành. Nó phải bao gồm các tính năng tiêu chuẩn như tạo lệnh sản xuất, theo dõi và báo cáo, cũng như các tính năng nâng cao như quản lý tài sản, theo dõi hàng tồn kho và lập lịch bảo trì phòng ngừa.
  3. Customizability and flexibility: The work order software should be customizable and flexible to meet the specific needs of the business. The software should allow for custom fields, workflows, and user roles to be created, so that it can be tailored to fit the unique requirements of the organization.
  4. Integrations with other software and tools: The software should be able to integrate with other software and tools that are used by the business, such as accounting software, inventory management software, task scheduling softwarephần mềm quản lý quy trình and customer relationship management software. This will allow for a seamless flow of information between different departments and systems.
  5. Customer support and resources: Good customer support and resources are crucial when selecting a work order software. The software provider should offer comprehensive documentation, training materials, and support channels to assist users with any issues that may arise.
  6. Giá cả và khả năng chi trả: Cuối cùng, giá cả và khả năng chi trả của phần mềm cũng nên được xem xét. Mặc dù phần mềm phải miễn phí, nhưng có thể phải trả thêm phí cho các tính năng nâng cao, tích hợp hoặc hỗ trợ khách hàng. Việc định giá phải minh bạch và hợp lý, đồng thời phần mềm phải mang lại giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Bằng cách xem xét các tiêu chí này, doanh nghiệp có thể chọn Phần mềm đặt hàng miễn phí tốt nhất phù hợp với nhu cầu của họ và giúp họ hợp lý hóa quy trình quản lý bảo trì của mình

Top 7 Best Free Work Order Software and Easy-To-Use
Understanding work order software

Understanding work order software

Viindoo

Viindoo is a cloud software  which will optimize costs & resources, enhance supply efficiency
 a simple way to create and track work orders and every stock move, manage assets, multiple logistics methods, sales support, and monitor multiple warehouses, etc on a single platform. 

The advantages of Viindoo include its real-time Inventory, no-excess supply, and improve cash conversion cycle. It also offers features such as preventive maintenance, inventory management, and real-time, multi-dimensional analysis and reporting systems. 

The software has a user-friendly interface and offers easy customization options which will fully integrated with other Viindoo applications

Top 7 Best Free Work Order Software and Easy-To-Use
Phần mềm đặt hàng miễn phí toàn diện

EZOfficeInventory

EZOfficeInventory là phần mềm quản lý bảo trì và tài sản dựa trên đám mây có thể được truy cập từ mọi nơi. 

Nó cho phép theo dõi các mặt hàng trên khắp các địa điểm và phòng ban bằng cách sử dụng tính năng quét mã vạch và mã QR, hợp lý hóa việc bảo trì, tối ưu hóa mức tồn kho cũng như cung cấp bảng điều khiển và báo cáo tùy chỉnh. Nó tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba như Jira, Dropbox và OneLogin.

Top 7 Best Free Work Order Software and Easy-To-Use
Phần mềm theo dõi đơn hàng công việc đơn giản và trực quan

sửa lỗi

Fiix là một CMMS dựa trên đám mây quản lý các lệnh sản xuất, tài sản vật chất, theo dõi hàng tồn kho. Các tính năng khác bao gồm theo dõi hàng tồn kho, quản lý bộ phận và vật tư, lịch tương tác, mã QR có thể in để gắn thẻ tài sản dễ dàng, báo cáo có thể tùy chỉnh, quản lý nhiều trang web, tích hợp ERP, v.v.

Fiix is a cloud-based maintenance management system that offers a mobile app to enable technicians to access it on the go. The software is compatible with both Mac and Windows, as well as iOS and Android devices. Automatic updates and easy setup are other benefits of the web-based solution.

Top 7 Best Free Work Order Software and Easy-To-Use
Cloud-based work order software for small business

CMMS hà mã

Hippo CMMS là một giải pháp quản lý bảo trì dựa trên đám mây phù hợp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Tập trung vào trải nghiệm người dùng, phần mềm này rất dễ điều hướng và tìm hiểu, mang lại lợi tức đầu tư nhanh chóng cho hơn 1.300 khách hàng của mình.

Mô-đun quản lý lệnh sản xuất là cốt lõi của hệ thống, cho phép người dùng sắp xếp thứ tự ưu tiên và theo dõi các lệnh sản xuất. Vật liệu và bộ phận có thể được liên kết với lệnh sản xuất và dữ liệu có thể được sử dụng để xây dựng chương trình bảo trì phòng ngừa.

The software includes modules for maintenance request, work order management, inventory management, fleet maintenance, mobile work order management, reporting, and more.

Top 7 Best Free Work Order Software and Easy-To-Use
Phần mềm quản lý đơn hàng công việc tốt nhất

CMMS khập khiễng

Limble CMMS is an easy-to-use maintenance management software that provides a comprehensive solution for work orders, asset management, and preventive maintenance scheduling. It offers features such as work order management, preventive maintenance scheduling, and asset tracking. 

The software has a user-friendly interface and offers easy customization options. The advantages of Limble CMMS include its simple setup, affordable pricing, and mobile accessibility.

Top 7 Best Free Work Order Software and Easy-To-Use
Easy-to-use and free work order management software

ManagerPlus

ManagerPlus enables users to automate their maintenance schedules, manage work orders, monitor inventory levels, and generate custom reports.

The system also offers unique profiles for each asset, including photos, manuals, maintenance schedules, and a complete record of work done. Inventory management is made easy with automatic reordering and cost tracking.

Thiết kế mô-đun liên kết các chức năng quản lý tài sản, quản lý bảo trì, kiểm kê và mua hàng với nhau trong một dịch vụ. Ngoài ra còn có hai giải pháp dựa trên đám mây và một ứng dụng dành cho thiết bị di động để quản lý đơn đặt hàng công việc theo thời gian thực. Thông báo tùy chỉnh có thể được gửi đến nhân viên cho các sự kiện nhạy cảm về thời gian.

Top 7 Best Free Work Order Software and Easy-To-Use
Phần mềm hệ thống yêu cầu công việc

duy trìX

MaintainX is a accessible through web-based platforms. It is designed to enhance team collaboration and efficiency for businesses of all sizes.

The solution provides unlimited asset tracking and work order creation capabilities, along with an in-built messaging system that minimizes redundant emails and expedites workflow processes. Users can also customize templates such as procedures and checklists to suit their requirements, and upload annotated photos for inspection to improve the accuracy of asset/location status information.

Top 7 Best Free Work Order Software and Easy-To-Use
Phần mềm quản lý đơn hàng miễn phí

Tóm lại, việc có một Phần mềm đặt hàng đáng tin cậy là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn quản lý hiệu quả các nhiệm vụ bảo trì, lệnh sản xuất và dữ liệu tài sản của họ. Một Phần mềm đặt hàng tốt có thể giúp hợp lý hóa các quy trình, giảm thời gian ngừng hoạt động và cải thiện năng suất. Mỗi phần mềm đều có bộ tính năng, ưu điểm và nhược điểm riêng. Điều quan trọng là các doanh nghiệp phải đánh giá cẩn thận nhu cầu của họ và chọn phần mềm phù hợp nhất với yêu cầu của họ. ​Viindoo đề nghị độc giả cân nhắc các nhu cầu và yêu cầu cụ thể của mình khi lựa chọn một Phần mềm đặt hàng và dùng thử các bản dùng thử hoặc trình diễn miễn phí trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Further read:

Top 7 Phần Mềm Order Công Việc Miễn Phí Tốt Nhất Và Dễ Sử Dụng
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 15 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


5 phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ 2023