Cách viết một Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án

Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự ánlà một tài liệu quan trọng giải thích lợi ích của một dự án lớn hơn chi phí của nó như thế nào và tại sao nó nên được thực hiện. Một trường hợp kinh doanh được viết tốt cung cấp một cái nhìn toàn diện về cách dự án sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức. Trong bài viết này, Viindoo Phần mềm quản trị doanh nghiệp cung cấp một cái nhìn tổng quan về định nghĩa, tầm quan trọng của nó và các bước để tạo ra một trường hợp kinh doanh.

Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án là gì?

Trong quản lý dự án, một trường hợp kinh doanh là một tài liệu phác thảo cơ sở lý luận để thực hiện một dự án. Nó trình bày một lập luận thuyết phục cho khoản đầu tư, chứng minh lợi ích của dự án lớn hơn chi phí của nó như thế nào.

Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án là gì

Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án là gì

Một Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án là một tài liệu quan trọng để bắt đầu một dự án và đảm bảo sự chấp thuận của các bên liên quan. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về các mục tiêu, chi phí và lợi ích của dự án, đồng thời chứng minh nó sẽ gia tăng giá trị cho tổ chức như thế nào.

Chi tiết hơn, các yếu tố chính của trường hợp kinh doanh là:

 • Tóm tắt điều hành: Đây là một bản tóm tắt ngắn về từng phần trong trường hợp kinh doanh của bạn, cung cấp cho các bên liên quan cái nhìn tổng quan nhanh về dự án.
 • Định nghĩa dự án: Phần này cung cấp thông tin chung về dự án, chẳng hạn như mục tiêu kinh doanh, phác thảo kế hoạch dự án và phạm vi.
 • Tầm nhìn, Mục tiêu và Mục tiêu: Phần này mô tả tầm nhìn tổng thể cho dự án, cũng như các mục tiêu và mục tiêu cụ thể của dự án.
 • Phân tích thị trường: Phần này cung cấp phân tích về thị trường và cạnh tranh, bao gồm thị trường mục tiêu và điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh.
 • Phân tích chi phí-lợi ích: Phần này trình bày phân tích chi phí-lợi ích chi tiết, chứng minh lợi ích của dự án lớn hơn chi phí của nó như thế nào.
 • Kế hoạch thực hiện: Phần này vạch ra kế hoạch thực hiện cho dự án, bao gồm các mốc thời gian, phân bổ nguồn lực và quản lý rủi ro.
 • Chỉ số hiệu suất: Phần này xác định các chỉ số sẽ được sử dụng để đo lường thành công của dự án, bao gồm các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và các chỉ số liên quan khác.
 • Kết luận: Phần này tóm tắt các điểm chính của trường hợp kinh doanh và đưa ra khuyến nghị rõ ràng cho dự án.
Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án

Trong trường hợp kinh doanh quản lý dự án là rất quan trọng để bắt đầu một dự án

>>>> Xem Thêm: Float trong quản lý dự án là gì và cách tính nó

Tại sao phải viết một trường hợp kinh doanh?

Khi nói đến quản lý dự án, viết một trường hợp kinh doanh là một bước quan trọng. Nó phục vụ như một lộ trình phác thảo cơ sở lý luận, mục tiêu và kết quả mong đợi của dự án. Viindoo đưa ra những lý do dưới đây tại sao một đề án kinh doanh lại có ý nghĩa.

Tập hợp các khía cạnh khác nhau của một dự án

Một đề án kinh doanh tập hợp các khía cạnh khác nhau của một dự án, bao gồm các yếu tố tài chính, chiến lược và tiếp thị, đồng thời trình bày chúng một cách toàn diện và hấp dẫn. Điều này giúp các bên liên quan hiểu được giá trị của dự án và giúp dễ dàng đạt được sự chấp thuận về tài trợ và nguồn lực.

Chứng minh dự án cho các bên liên quan

Nếu không có đề án kinh doanh, việc thuyết phục các bên liên quan rằng một dự án đáng để đầu tư có thể là một thách thức. Đề án kinh doanh đưa ra lời giải thích rõ ràng cho dự án, làm nổi bật các lợi ích, rủi ro và chi phí của dự án. Thông tin này rất quan trọng đối với các bên liên quan để đánh giá dự án và đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên tiến hành dự án hay không.

Một Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án giúp chứng minh dự án với các bên liên quan

Một trường hợp kinh doanh giúp biện minh cho dự án với các bên liên quan

Căn chỉnh dự án với các mục tiêu của tổ chức

Một trường hợp kinh doanh được viết tốt có thể giúp sắp xếp dự án với các mục tiêu và mục tiêu rộng lớn hơn của tổ chức. Nó nên giải quyết các nhu cầu kinh doanh và làm thế nào dự án có thể đóng góp để đáp ứng những nhu cầu đó. Bằng cách đó, trường hợp kinh doanh có thể giúp đảm bảo rằng dự án có liên quan và tăng thêm giá trị cho tổ chức.

Nghiên cứu cẩn thận, phân tích và lập kế hoạch

Tạo ra một trường hợp kinh doanh vững chắc đòi hỏi phải nghiên cứu, phân tích và lập kế hoạch cẩn thận. Nó phải bao gồm các khía cạnh chính của dự án, chẳng hạn như phạm vi, thời gian, ngân sách và rủi ro. Ngoài ra, trường hợp kinh doanh nên xác định các bên liên quan chính cũng như vai trò và trách nhiệm của họ trong dự án. Bằng cách đó, trường hợp kinh doanh giúp thiết lập sự hiểu biết chung về dự án và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan.

Nền tảng cho sự thành công của dự án

Tóm lại, một đề án kinh doanh là điều cần thiết để bắt đầu một dự án vì nó cung cấp sự hiểu biết rõ ràng và toàn diện về các mục tiêu, chi phí và lợi ích của dự án. Cũng cần phải sắp xếp dự án với các mục tiêu và mục tiêu rộng lớn hơn của tổ chức. Một đề án kinh doanh được viết tốt là nền tảng cho sự thành công của dự án và có thể giúp đảm bảo rằng dự án mang lại giá trị cho tổ chức. Do đó, điều quan trọng là phải đầu tư thời gian và công sức để tạo ra một trường hợp kinh doanh vững chắc.

Tiếp theo bạn có thể tham khảo kanban là gì phương pháp để thực hiện dự án hiệu quả và đạt được tất cả KPI cho quản lý dự án.

Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án đặt nền móng cho một dự án thành công

Trường hợp kinh doanh đặt nền móng cho một dự án thành công

>>>> Xem Thêm: 19+  phần mềm quản lý công việc

Làm thế nào để viết một trường hợp kinh doanh?

Dưới đây là các bước viết Business Case do Viindoo tổng hợp.

Các bước để viết một Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án

Các bước để viết một trường hợp kinh doanh quản lý dự án

 • Bước 1: Xác định Vấn đề Kinh doanh

Các dự án được bắt đầu để giải quyết một vấn đề kinh doanh cụ thể hoặc tạo ra một cơ hội kinh doanh. Do đó, bước đầu tiên khi viết đề án kinh doanh là xác định vấn đề hoặc cơ hội. Mô tả vấn đề và tìm hiểu xem nó đến từ đâu, sau đó đưa ra khung thời gian cần thiết để giải quyết vấn đề đó. Đây có thể là một tuyên bố đơn giản, nhưng nó được kết hợp tốt nhất với nghiên cứu về môi trường kinh tế và bối cảnh cạnh tranh để biện minh cho thời gian của dự án.

 • Bước 2: Xác định các giải pháp thay thế

Thật khó để chọn giải pháp phù hợp và con đường dẫn đến thành công không được lát bằng những giả định vô căn cứ. Do đó, cần phải xác định các giải pháp thay thế cho vấn đề được xác định ở trên. Một cách để thu hẹp trọng tâm và làm rõ giải pháp phù hợp là làm theo sáu bước sau:

Lưu ý các giải pháp thay thế.

 • Định lượng lợi ích của từng giải pháp.
 • Dự báo các chi phí liên quan đến từng giải pháp.
 • Tìm ra tính khả thi của nó.
 • Phân biệt các rủi ro và các vấn đề liên quan đến từng giải pháp.
 • Tài liệu tất cả điều này trong trường hợp kinh doanh.
 • Bước 3: Đề xuất giải pháp ưu tiên

Sau khi xác định các giải pháp thay thế, cần phải xếp hạng chúng. Thiết lập tiêu chí và sử dụng cơ chế tính điểm để giúp bạn ưu tiên các giải pháp và chọn giải pháp phù hợp. Khi bạn đã cộng các con số của mình, giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn sẽ trở nên rõ ràng. Ghi lại quy trình trong trường hợp kinh doanh của bạn.

 • Bước 4: Mô tả Phương pháp Thực hiện

Khi bạn đã xác định được vấn đề hoặc cơ hội kinh doanh của mình và cách đạt được nó, cần phải thuyết phục các bên liên quan rằng bạn đúng và có cách tốt nhất để thực hiện một quy trình nhằm đạt được mục tiêu của mình. Tài liệu rất quan trọng vì nó đưa ra con đường thực tế để giải quyết vấn đề cốt lõi mà bạn đã xác định. Do đó, hãy viết một kế hoạch rõ ràng và ngắn gọn, phác thảo các bước cần thực hiện, các nguồn lực cần thiết và khung thời gian cần thiết để thực hiện giải pháp.

Một Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án là điều cần thiết để thuyết phục các bên liên quan

Một trường hợp kinh doanh là điều cần thiết để thuyết phục các bên liên quan

Một Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án là điều cần thiết cho sự thành công của dự án. Nó phục vụ như một lộ trình cho nhóm dự án, đảm bảo rằng mọi người đều ở trên cùng một trang và làm việc hướng tới cùng một mục tiêu. Hy vọng rằng bài viết này của Viindoo sẽ giúp độc giả tạo ra một trường hợp kinh doanh chuyên nghiệp, thuyết phục để giành được sự hỗ trợ cho dự án và đạt được mục tiêu của nó.

Tiếp tục với:

Cách viết một Trường hợp kinh doanh trong quản lý dự án
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Trịnh Thị Ngọc Anh 22 tháng 3, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Đối chiếu bảng cân đối kế toán: Các phương pháp hay nhất về tính chính xác và tuân thủ