Quản lý Chiến lược nguồn nhân lực có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát triển như thế nào

Chiến lược nguồn nhân lực là một thành phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tối ưu hóa lực lượng lao động của mình và đạt được các mục tiêu dài hạn. Trong blog này, Viindoo sẽ khám phá những lợi ích chính của Chiến lược tuyển dụng và cách triển khai nó để hoạt động.

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược là gì?

Quản lý nguồn nhân lực chiến lược (SHRM) đề cập đến việc quản lý các cá nhân theo cách tối đa hóa việc đạt được các mục tiêu kinh doanh. Về cơ bản, đây là một quy trình hỗ trợ các tổ chức điều chỉnh các hoạt động nhân sự của họ với chiến lược và mục tiêu kinh doanh tổng thể.

chiến lược nguồn nhân lực là gì

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực là gì?

Các yếu tố chính của quản lý nguồn nhân lực chiến lược

Để đạt được SHRM hiệu quả, có những yếu tố chính mà tổ chức phải xem xét như:

 • Phù hợp với chiến lược kinh doanh: Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất của SHRM là sự phù hợp của các hoạt động nhân sự với chiến lược kinh doanh tổng thể. Các nhà lãnh đạo nhân sự phải hiểu sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của công ty và phát triển các hoạt động nhân sự hỗ trợ các mục tiêu này. Sự liên kết này giúp các nhà lãnh đạo nhân sự xác định các sáng kiến nhân sự sẽ có tác động lớn nhất đến sự thành công của tổ chức.
 • Lập kế hoạch lực lượng lao động: Yếu tố thứ hai của SHRM là lập kế hoạch lực lượng lao động. Điều này liên quan đến việc dự báo nhu cầu nhân sự trong tương lai của tổ chức và phát triển các kế hoạch để đảm bảo rằng đúng người vào đúng vị trí vào đúng thời điểm. Lập kế hoạch lực lượng lao động hiệu quả có thể giúp các tổ chức dự đoán và ứng phó với những thay đổi trong môi trường kinh doanh, giảm doanh thu và cải thiện gắn kết nhân viên.
 • Thu hút và Giữ chân Nhân tài: Yếu tố thứ ba của SHRM là thu hút nhân tài . Các nhà lãnh đạo nhân sự phải phát triển các chiến lược hiệu quả để tuyển dụng và giữ chân nhân tài hàng đầu. Điều này bao gồm phát triển thương hiệu tuyển dụng, tạo trải nghiệm ứng viên tích cực và triển khai các chương trình giới thiệu hiệu quả. Bằng cách thu hút và giữ chân đúng người, các tổ chức có thể đảm bảo rằng họ có những tài năng cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.
 • Quản lý hiệu suất: Yếu tố thứ tư của SHRM là quản lý hiệu suất. Điều này liên quan đến việc đặt ra các kỳ vọng rõ ràng về hiệu suất, cung cấp phản hồi và huấn luyện cũng như tiến hành đánh giá hiệu suất. Quản lý hiệu suất hiệu quả có thể cải thiện động lực, sự gắn kết và năng suất của nhân viên.
 • Học hỏi và Phát triển: Yếu tố thứ năm của SHRM là học hỏi và phát triển. Các tổ chức phải cung cấp cho nhân viên cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng của họ để đáp ứng nhu cầu thay đổi của môi trường kinh doanh. Điều này bao gồm phát triển các chương trình đào tạo, lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp và cung cấp huấn luyện và cố vấn.
 • Tổng Phần Thưởng: Yếu tố thứ sáu và cũng là phần cuối cùng của SHRM là tổng phần thưởng. Điều này bao gồm phát triển các gói bồi thường và phúc lợi có tính cạnh tranh và phù hợp với các mục tiêu và giá trị của tổ chức. Các chương trình tổng phần thưởng hiệu quả có thể giúp các tổ chức thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu, đồng thời thúc đẩy nhân viên làm việc hết sức mình.
chiến lược nguồn nhân lực

Các yếu tố chính của HRM chiến lược

Lợi ích của việc thực hiện chiến lược quản lý nguồn nhân lực

Đối với các tổ chức nhằm tối ưu hóa lực lượng lao động của họ và đạt được các mục tiêu dài hạn, kế hoạch SHRM là một thành phần thiết yếu. Việc thực hiện kế hoạch SHRM có thể mang lại một số lợi ích, bao gồm những lợi ích sau:

 • Cải thiện giữ chân nhân viên: Kế hoạch SHRM có thể giúp bạn xác định và giải quyết các vấn đề có thể khiến nhân viên nghỉ việc. Bằng cách đưa ra các gói phúc lợi và đãi ngộ cạnh tranh, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và thúc đẩy môi trường làm việc tích cực, bạn có thể tăng sự hài lòng của nhân viên và giảm tỷ lệ nghỉ việc.
 • Nâng cao năng suất: Một kế hoạch SHRM được thiết kế tốt có thể cải thiện hiệu suất của nhân viên bằng cách cung cấp các cơ hội đào tạo và phát triển, đặt ra những kỳ vọng rõ ràng và thiết lập các chỉ số hiệu suất. Bằng cách sắp xếp các hoạt động nhân sự của bạn với các mục tiêu kinh doanh, bạn có thể tạo ra một lực lượng lao động hiệu quả hơn.
 • Ra quyết định tốt hơn: Kế hoạch SHRM có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết có giá trị về lực lượng lao động của bạn, chẳng hạn như khoảng cách về kỹ năng, tỷ lệ nghỉ việc và mức độ gắn kết nhân viên . Thông tin này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn về tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu suất.
 • Tăng lợi nhuận: Bằng cách tối ưu hóa lực lượng lao động của mình, bạn có thể cải thiện lợi nhuận của mình. Kế hoạch SHRM có thể giúp bạn giảm chi phí tuyển dụng và đào tạo, tăng năng suất và giảm thiểu tác động của việc thay thế nhân viên.
chiến lược nguồn nhân lực

Lợi ích của việc thực hiện một kế hoạch HRM chiến lược

>>> Xem thêm: 7 Số đẹp nhất Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực cho tổ chức của bạn

Bảy Bước Thực Hiện Chiến Lược Kế Hoạch Quản Lý Nguồn Nhân Lực

Kế hoạch SHRM đảm bảo rằng các hoạt động nhân sự phù hợp với mục tiêu và tầm nhìn của công ty. Dưới đây là bảy bước để triển khai kế hoạch quản lý nhân sự chiến lược:

 • Phát triển sự hiểu biết thấu đáo về các mục tiêu của công ty: Bước đầu tiên trong việc thực hiện kế hoạch SHRM là phát triển sự hiểu biết rõ ràng về các mục tiêu của công ty. Điều này bao gồm sự hiểu biết về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của công ty. Bước này giúp đảm bảo rằng kế hoạch nhân sự phù hợp với các mục tiêu chung của tổ chức.
 • Đánh giá năng lực nhân sự: Bước tiếp theo là đánh giá năng lực nhân sự hiện tại của tổ chức. Điều này liên quan đến việc xác định điểm mạnh và điểm yếu của bộ phận nhân sự và xác định các lĩnh vực có thể cải thiện.
 • Phân tích năng lực nhân sự hiện tại theo mục tiêu: Sau khi đánh giá năng lực nhân sự, bước tiếp theo là phân tích năng lực nhân sự hiện tại theo mục tiêu của công ty. Điều này liên quan đến việc xác định những lỗ hổng trong năng lực nhân sự và xác định những gì cần phải làm để thu hẹp những khoảng trống đó.
 • Xác định yêu cầu nhân sự trong tương lai: Dựa trên phân tích năng lực nhân sự hiện tại, bước tiếp theo là xác định yêu cầu nhân sự trong tương lai. Điều này liên quan đến việc xác định các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm sẽ được yêu cầu trong tương lai và phát triển các chiến lược để có được những kỹ năng đó.
 • Xác định Phần mềm HRMS tốt nhất cần thiết để Nhân viên hoàn thành Công việc: Bước thứ năm trong việc thực hiện kế hoạch SHRM là Hệ thống nhân sự tích hợp cần thiết để nhân viên hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Điều này liên quan đến việc xác định các nguồn lực, thiết bị và công nghệ mà nhân viên cần để thực hiện công việc của họ.
 • Triển khai chiến lược quản lý nhân sự: Sau khi xác định các yêu cầu và công cụ nhân sự cần thiết, bước tiếp theo là triển khai chiến lược quản lý nhân sự. Điều này liên quan đến việc phát triển các chính sách, thủ tục và quy trình phù hợp với mục tiêu và tầm nhìn của công ty.
 • Đánh giá và hành động khắc phục: Bước cuối cùng là đánh giá thường xuyên hiệu quả của kế hoạch SHRM. Điều này giúp xác định các lĩnh vực có thể cần hành động khắc phục để đảm bảo rằng kế hoạch nhân sự vẫn phù hợp với mục tiêu của công ty.
chiến lược nguồn nhân lực

Bảy bước để thực hiện một kế hoạch HRM chiến lược

Viindoo HRM - Giải pháp quản lý nhân sự toàn diện

Viindoo HRM là giải pháp quản lý nhân sự toàn diện cung cấp phạm vi Tính năng hệ thống quản lý nhân sự giúp doanh nghiệp quản lý quy trình nhân sự hiệu quả. Từ quá trình tích hợp nhân viên đến quản lý tiền lương, Viindoo HRM đơn giản hóa sự phức tạp của quản lý nhân sự bằng cách cung cấp giải pháp tất cả trong một. Giao diện thân thiện với người dùng của nó cho phép các nhóm nhân sự hợp lý hóa các nhiệm vụ của họ, tăng năng suất và giảm khả năng xảy ra lỗi. Giải pháp này cũng đi kèm với khả năng phân tích và báo cáo nâng cao cho phép các nhà quản lý nhân sự đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Với Viindoo HRM, các doanh nghiệp có thể tự động hóa các quy trình nhân sự, giảm bớt các nhiệm vụ hành chính và tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình, cuối cùng là tăng hiệu quả và lợi nhuận tổng thể.

Phần mềm quản lý nhân sự chiến lược Viindoo

Viindoo HRM - Giải pháp quản lý nhân sự toàn diện

Tóm lại, Quản lý nguồn nhân lực chiến lược là một thành phần thiết yếu cho các tổ chức muốn tối ưu hóa lực lượng lao động của họ và đạt được các mục tiêu dài hạn. Bằng cách điều chỉnh các hoạt động nhân sự với chiến lược và mục tiêu kinh doanh tổng thể, các tổ chức có thể phát triển kế hoạch lực lượng lao động hiệu quả, thu hút nhân tài , quản lý hiệu suất, học tập và phát triển cũng như các chương trình khen thưởng tổng thể. Hy vọng blog Vindoo này đã cung cấp cho bạn những hiểu biết giá trị và chiến lược thiết thực cho quản lý nguồn nhân lực.

Quản lý Chiến lược nguồn nhân lực có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát triển như thế nào
Viindoo Technology Joint Stock Company, Monica Nguyen 7 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Quy trình tuyển dụng thuê ngoài: Giải pháp cho những cơn đau đầu khi tuyển dụng của bạn