Phần mềm tài sản cố định tốt nhất: Tính năng, đánh giá và giá cả

Có quyền Phần mềm tài sản cố định, một doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu quả và sức mạnh tài chính bằng cách duy trì tài sản hiện có của mình đồng thời tránh mua và nâng cấp thiết bị không cần thiết. Cùng tìm hiểu với Viindoo Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp về 5 phần mềm tài sản cố định hàng đầu cho doanh nghiệp của bạn.

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là tài sản hữu hình hoặc vô hình mà một công ty sở hữu và sử dụng trong các hoạt động của mình với thời gian sử dụng hữu ích hơn một năm. Ví dụ bao gồm các tòa nhà, đất đai, máy móc, thiết bị, phương tiện và bằng sáng chế. 

Tài sản cố định không nhằm mục đích bán và dự kiến sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho công ty, chẳng hạn như tạo doanh thu hoặc nâng cao hiệu quả. Tài sản cố định được ghi trên bảng cân đối kế toán theo giá mua và được khấu hao trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của chúng để phản ánh giá trị giảm dần và sự lỗi thời cuối cùng của chúng.

Phần mềm tài sản cố định là gì

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định, còn được gọi là tài sản, nhà máy và thiết bị (PP&E), được báo cáo trên bảng cân đối kế toán và có hình thức vật chất. Tài sản cố định được gọi như vậy bởi vì chúng không được bán hoặc tiêu thụ trong kỳ kế toán hiện tại. Các doanh nghiệp mua tài sản cố định cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa/dịch vụ, cho bên thứ ba thuê hoặc sử dụng nội bộ.

>>>>> Nội dung liên quan: Tài sản cố định là gì? Đặc điểm và ví dụ

Tại sao bạn cần Phần mềm tài sản cố định?

Bất kể họ thuộc ngành nào, các doanh nghiệp đều yêu cầu một hệ thống quản lý tài sản hiệu quả để theo dõi việc kiểm kê tài sản của họ. Bằng cách sử dụng phần mềm quản lý tài sản cố định dựa trên đám mây, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả của họ bằng cách tận dụng một số lợi thế hữu hình.

Quản lý tài sản chính xác

Phần mềm khấu hao tài sản cố định đóng vai trò là trình quản lý tài sản tự động hợp nhất tất cả dữ liệu tài sản ở một vị trí trung tâm. Với giải pháp này, nhu cầu cập nhật lịch trình bảo trì và theo dõi thủ công có thể được loại bỏ.

Tại sao bạn cần Phần mềm tài sản cố định?

Tại sao bạn cần Phần mềm tài sản cố định?

Phần mềm tài sản cố định cho phép quản lý tài sản chính xác bằng cách tự động hóa và hợp lý hóa việc theo dõi và bảo trì tài sản. Nó cho phép các doanh nghiệp lưu giữ hồ sơ toàn diện về tài sản cố định của họ, bao gồm vị trí, tình trạng và tỷ lệ khấu hao. Với phần mềm tài sản cố định , tổ chức có thể:

 • Dễ dàng theo dõi vòng đời tài sản của họ
 • Theo dõi lịch bảo trì
 • Lên lịch sửa chữa và thay thế. 

Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc sử dụng tài sản, giảm thời gian ngừng hoạt động và giảm thiểu chi phí bảo trì. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về hiệu suất và bảo trì tài sản, phần mềm tài sản cố định giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư tài sản của họ.

>>>>> Đọc thêm: 10 du doan phần mềm kế toán

Lên lịch bảo trì hiệu quả

Với phần mềm tài sản cố định, doanh nghiệp có thể lên lịch bảo trì và sửa chữa thường xuyên cho tài sản của mình để ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động tốn kém và kéo dài tuổi thọ của chúng. Điều này đảm bảo rằng tài sản được bảo trì và sửa chữa thường xuyên, giảm nguy cơ hỏng hóc bất ngờ và tối đa hóa tuổi thọ hữu ích của tài sản.

Hơn nữa, phần mềm tài sản cố định có thể gửi lời nhắc tự động cho các nhiệm vụ bảo trì sắp tới, đảm bảo rằng doanh nghiệp không bao giờ bỏ lỡ các hoạt động bảo trì quan trọng. Phần mềm này cũng có thể cung cấp các cảnh báo theo thời gian thực khi tài sản cần sửa chữa hoặc thay thế khẩn cấp, cho phép doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

Cải thiện quản lý tài chính

Phần mềm tài sản cố định đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các tổ chức duy trì hồ sơ chính xác về giá trị tài sản của họ theo thời gian. Một trong những lợi ích chính của phần mềm tài sản cố định là khả năng tính toán chính xác tỷ lệ khấu hao của tài sản và theo dõi giá trị của chúng theo thời gian.

Khấu hao là một khái niệm kế toán quan trọng đề cập đến việc giảm dần giá trị của một tài sản theo thời gian do hao mòn hoặc lỗi thời. Tính toán khấu hao chính xác là rất quan trọng đối với báo cáo tài chính và tuân thủ các quy định kế toán.

Nâng cao quản lý tài chính với phần mềm tài sản cố định

Cải thiện quản lý tài chính với phần mềm tài sản cố định

Phần mềm tài sản cố định giúp các tổ chức tính toán chính xác tỷ lệ khấu hao tài sản của họ bằng cách sử dụng các phương pháp khấu hao khác nhau, chẳng hạn như đường thẳng, số dư giảm dần kép hoặc tổng các chữ số của năm. Các phương pháp này tính đến chi phí, thời gian sử dụng hữu ích và giá trị còn lại của tài sản, cung cấp ước tính chính xác về giá trị của tài sản theo thời gian.

Phần mềm này cũng có thể theo dõi giá trị của tài sản theo thời gian, cung cấp cho doanh nghiệp một bản ghi toàn diện và cập nhật về giá trị tài sản của họ. Thông tin này rất quan trọng cho các mục đích tuân thủ và báo cáo tài chính, cho phép các doanh nghiệp báo cáo chính xác giá trị tài sản của họ trên bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập.

Tăng năng suất

Bằng cách tự động theo dõi tài sản, lập lịch bảo trì và báo cáo, phần mềm tài sản cố định giúp giảm lao động thủ công và giải phóng thời gian để nhân viên tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị gia tăng cao hơn.

Hơn nữa, phần mềm tài sản cố định có thể tạo các báo cáo về khấu hao tài sản, cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết về mức độ khấu hao của một tài sản theo thời gian và giá trị hiện tại của nó. Thông tin này có giá trị đối với các quyết định quản lý tài sản, chẳng hạn như khi nào ngừng hoạt động hoặc thay thế một tài sản.

Top 5 phần mềm tài sản cố định

Khám phá 5 tùy chọn phần mềm tài sản cố định hàng đầu để giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt và chọn phần mềm tốt nhất cho tổ chức của họ.

Tài sản cố định NetSuite

NetSuite Fixed Assets Management là một giải pháp phần mềm mạnh mẽ được thiết kế để hợp lý hóa các quy trình quản lý tài sản và cho thuê. Với NetSuite, các công ty có thể loại bỏ nỗ lực thủ công và các quy trình dựa trên bảng tính, đồng thời có được cái nhìn toàn diện về tài sản do công ty sở hữu và cho thuê. 

Phần mềm cung cấp lịch trình khấu hao và khấu hao linh hoạt, báo cáo tài sản chi tiết và tích hợp liền mạch với chức năng kế toán cốt lõi của NetSuite. Với NetSuite, các công ty có thể dễ dàng quản lý toàn bộ vòng đời tài sản, từ tạo ra đến khấu hao, đánh giá lại và nghỉ hưu. 

Phần mềm tài sản cố định

tài sản cố định NetSuite

Phần mềm hỗ trợ nhiều loại tính toán khấu hao, xử lý cả tài sản khấu hao và không khấu hao, đồng thời bao gồm chức năng lập lịch bảo trì, kế toán cho thuê và bảo hiểm. Nhìn chung, NetSuite Fixed Assets Management cung cấp một giải pháp toàn diện và linh hoạt để quản lý tài sản cố định có thể giúp các công ty nâng cao hiệu quả và độ chính xác đồng thời giảm bớt công sức thủ công.

Các lợi ích chính của Tài sản cố định NetSuite:

 • Quản lý toàn bộ vòng đời tài sản
 • Tích hợp hoàn toàn quản lý tài sản với kế toán
 • Duy trì hồ sơ chính xác để tuân thủ và báo cáo
 • Loại bỏ nỗ lực thủ công và nhiều bảng tính
 • Dễ dàng theo dõi tài sản do công ty sở hữu và cho thuê
 • Hỗ trợ đòn bẩy cho tất cả các phương pháp khấu hao tiêu chuẩn và tùy chỉnh
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định kế toán cho thuê
 • Tự động đăng trực tiếp các giao dịch nội dung lên tài khoản NetSuite
 • Báo cáo chính xác định giá, khấu hao, chi phí và khấu hao
 • Quản lý dữ liệu tài sản và bộ phận thỏa thuận cho thuê và các bộ phận khác

Giá: Quản lý tài sản cố định NetSuite có sẵn dưới dạng mô-đun bổ trợ. Liên hệ để biết thêm thông tin.

>>>>> Nội dung liên quan: Tải về Phần Mềm Kế Toán Trên Excel Thông tư 200, 133 Miễn phí 2023

UpKeep

UpKeep là một giải pháp phần mềm tài sản cố định hỗ trợ các nhóm Bảo trì và Độ tin cậy điều hành các hoạt động một cách hiệu quả và hiệu quả, giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô. Giải pháp cung cấp chức năng bảo trì cốt lõi như quản lý tài sản, hàng tồn kho và lệnh sản xuất cũng như lập lịch bảo trì phòng ngừa. 

Người dùng có thể truy cập CMMS từ mọi nơi bằng máy tính để bàn, điện thoại hoặc máy tính bảng của họ. Trang tổng quan về nhiệm vụ cung cấp bản tóm tắt về công việc sắp tới với ngày đến hạn, mức độ quan trọng và tài sản hoặc nhân viên được chỉ định cho từng nhiệm vụ. 

Bảo trì phần mềm tài sản cố định

Phần mềm tài sản cố định UpKeep

Ứng dụng di động của UpKeep cho phép người dùng tạo dự án, chỉ định lệnh sản xuất, quản lý tài sản, v.v. UpKeep phục vụ cho các công ty vừa và nhỏ trong các ngành dọc khác nhau và cung cấp dịch vụ trên cơ sở đăng ký hàng tháng với sự hỗ trợ có sẵn qua điện thoại, email và cơ sở kiến thức trực tuyến.

Giá:

 • Người mới bắt đầu: $45 mỗi người dùng, mỗi tháng (thanh toán hàng năm). 
 • Chuyên nghiệp: $75 mỗi người dùng, mỗi tháng (thanh toán hàng năm). 
 • Business Plus: $120 mỗi người dùng, mỗi tháng (thanh toán hàng năm). 
 • Kế hoạch doanh nghiệp có sẵn theo yêu cầu.
 • Dùng thử miễn phí: Có sẵn
 • Phiên bản miễn phí: Có sẵn

Sage Tài sản cố định

Sage Fixed Assets cung cấp giải pháp quản lý tài sản cố định toàn diện với bốn mô-đun cho phép doanh nghiệp kiểm soát hoàn toàn tài sản của mình trong suốt vòng đời của chúng, từ trước khi trở thành tài sản cố định cho đến khi thanh lý khi hết hạn sử dụng. 

 • Mô-đun Lập kế hoạch giúp quản lý ngân sách dự án, vị trí tài sản và báo cáo tiến độ.
 • Mô-đun Khấu hao cho phép tính toán phương pháp khấu hao chính xác và giảm chi phí.
 • Mô-đun Theo dõi sử dụng các công cụ kiểm kê như máy quét mã vạch vật lý và di động để quản lý vị trí, tình trạng và phân công tài sản.
 • Mô-đun báo cáo cung cấp khả năng kiểm soát dữ liệu và tính linh hoạt để tạo báo cáo tùy chỉnh.
Sage Phần mềm tài sản cố định

Phần mềm tài sản cố định Sage

Tất cả các mô-đun có thể được triển khai riêng lẻ hoặc dưới dạng một bộ. Chúng tích hợp liền mạch để giữ cho các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin và có thể đưa ra các quyết định quan trọng có tác động tích cực đến lợi nhuận của họ. 

Giải pháp cung cấp các tính năng kế toán tích hợp và nhiều phương pháp để theo dõi khấu hao tài sản, bao gồm khấu hao thưởng, đường thẳng, ACRS, đường thẳng sửa đổi và số dư giảm dần. 

Với hơn 300.000 quy tắc GAAP và thuế IRS cũng như hơn 50 phương pháp khấu hao được tích hợp sẵn, Sage Fixed Assets phù hợp cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành, có sẵn cho cả triển khai tại chỗ và lưu trữ đám mây. 

Giá: Tài sản cố định Sage có sẵn thông qua cả mô hình đăng ký và cấp phép vĩnh viễn.

>>>>> Nội dung liên quan: Hệ thống kế toán ERP là gì?

gấu trúc tài sản

Asset Panda là một giải pháp phần mềm được thiết kế để hỗ trợ người quản lý cơ sở với nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như theo dõi tài sản và quản lý bảo trì. Đây là một nền tảng dựa trên đám mây tương thích với nhiều loại thiết bị bao gồm Windows, Mac, iPad và iPhone, đồng thời cung cấp các bản cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. 

Asset Panda cung cấp khả năng gán địa chỉ liên hệ theo vị trí và theo dõi khấu hao, đồng thời người dùng có thể sử dụng máy quét mã vạch để tự động tra cứu chi tiết tài sản và tự động hóa danh sách chọn. Nền tảng này cũng có tính năng bảo mật dựa trên vai trò để đảm bảo nhân viên có cấp truy cập phù hợp, xuất và báo cáo tùy chỉnh cũng như báo cáo email tự động với các trường tính toán tùy chỉnh. 

Tài sản Phần mềm tài sản cố định Panda

Phần mềm tài sản cố định Panda Panda

Ngoài ra, Asset Panda cung cấp các tính năng để kiểm tra, quản lý cơ sở, bán vé hỗ trợ thiết bị, tuân thủ và quản lý đơn đặt hàng, gắn thẻ ảnh tài sản, cấu hình sao chép và biểu đồ Gantt. Hỗ trợ khách hàng có sẵn qua trò chuyện, email và điện thoại và giá cả dựa trên mỗi tài sản hoặc mỗi người dùng.

Giá: Gói hàng năm phù hợp với nhu cầu riêng của bạn

CMMS khập khiễng

Limble là một giải pháp bảo trì thân thiện với người dùng mà ngay cả sếp của bạn cũng có thể sử dụng. Với giải pháp của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi đã thấy thời gian ngừng hoạt động giảm trung bình 32%, tăng năng suất lên 26%, giảm chi tiêu bộ phận 23% và tăng tuổi thọ tài sản lên 18%. 

Phần mềm tài sản cố định Limble

Phần mềm tài sản cố định Limble

Những kết quả này đã đạt được chỉ sau vài tuần triển khai Limble. Để xem cách chúng tôi có thể giúp giải quyết các nhu cầu bảo trì riêng của bạn, hãy yêu cầu bản demo được cá nhân hóa và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua nền tảng của chúng tôi. Limble có sẵn trên cả thiết bị Android và IOS.

Giá:

 • Giá khởi điểm: $65,00 mỗi tháng
 • Dùng thử miễn phí: Có sẵn
 • Phiên bản miễn phí: Không có sẵn

Đầu tư vào một phần mềm tài sản cố định đáng tin cậy có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và đảm bảo tuân thủ. Có nhiều tùy chọn có sẵn trên thị trường với một loạt các tính năng và gói giá phù hợp với các nhu cầu và ngân sách khác nhau. Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và đọc các bài đánh giá để tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức của bạn.

Phần mềm tài sản cố định tốt nhất: Tính năng, đánh giá và giá cả
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Nguyễn Anh Thư 5 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Triển khai phần mềm kế toán: Cách thực hiện chuyển đổi mượt mà