Khấu hao tài sản cố định: khái niệm và tác động của nó

là gì khấu hao tài sản cố định? Tại sao thuật ngữ này có thể nói là một khái niệm quan trọng đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư để hiểu. Tóm lại, khấu hao là một thuật ngữ kế toán mô tả sự giảm giá trị của một tài sản theo thời gian. Nó quả thực có ảnh hưởng không nhỏ đến báo cáo tài chính và nghĩa vụ thuế. Trong bài viết này của Viindoo Phần mềm quản trị doanh nghiệp, chúng ta sẽ khám phá khấu hao là gì, nó hoạt động như thế nào và tầm quan trọng của nó.

Định nghĩa khấu hao

Để trả lời câu hỏi về khấu hao tài sản cố định là gì, khấu hao là quá trình phân bổ chi phí của một tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Điều này bao gồm các tài sản hữu hình như tòa nhà, máy móc và phương tiện, cũng như các tài sản vô hình như bằng sáng chế và thương hiệu. Khấu hao lũy kế phản ánh thực tế là tài sản mất giá trị theo thời gian do hao mòn, lỗi thời và các yếu tố khác.

khấu hao tài sản cố định

khung khấu hao tài sản cố định là gì?

>>>> Xem Thêm: Phần mềm kế toán ? 10 Phần Mềm Hiệu Quả Doanh Nghiệp Nên Biết

Tầm quan trọng của Khấu hao

Hãy khám phá lý do tại sao khấu hao lại cần thiết và nó ảnh hưởng như thế nào đến báo cáo tài chính và lập ngân sách, nghĩa vụ thuế và bảng cân đối kế toán.

khấu hao tài sản cố định

Điều cần thiết là phải hiểu khấu hao

>>>> Đọc thêm: Tìm hiểu về Chi phí trả trước là gì

Phản ánh chính xác nguyên giá của một tài sản trong thời gian sử dụng hữu ích của nó

Khấu hao phản ánh chính xác chi phí của một tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Điều này rất cần thiết cho các mục đích lập ngân sách và báo cáo tài chính, vì nó cho phép các doanh nghiệp phân bổ chi phí của một tài sản trong khoảng thời gian mà nó tạo ra doanh thu. Bằng cách phân bổ chi phí của một tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó, các doanh nghiệp có thể xác định chính xác hơn khả năng sinh lời của mình và đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt.

Giảm gánh nặng thuế

Khấu hao cũng làm giảm gánh nặng thuế của một doanh nghiệp. Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) cho phép các doanh nghiệp khấu trừ chi phí của một tài sản theo thời gian, thay vì tất cả cùng một lúc. Điều này là do tài sản tạo ra doanh thu trong một khoảng thời gian và việc đánh thuế thu nhập do tài sản tạo ra trong thời gian đó là công bằng.

Ví dụ: giả sử một doanh nghiệp mua một thiết bị với giá 50.000 đô la có thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm. Sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, doanh nghiệp có thể khấu trừ 5.000 USD mỗi năm trong 10 năm. Điều này làm giảm thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp 5.000 đô la mỗi năm, giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán

Khấu hao ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán vì khi tài sản mất giá trị theo thời gian, khấu hao sẽ tăng lên. Khấu hao là một tài khoản chống lại tài sản, có nghĩa là nó được trừ vào chi phí của tài sản để xác định giá trị sổ sách ròng của nó.

Giá trị sổ sách ròng là giá trị của tài sản được báo cáo trên bảng cân đối kế toán. Khi khung khấu hao tài sản cố định tăng, giá trị sổ sách ròng giảm. Điều này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với báo cáo tài chính, vì nó ảnh hưởng đến các tỷ số tài chính của doanh nghiệp và có thể tác động đến các quyết định đầu tư.

Các loại Khấu hao

Cách tính khấu hao ? Trên thực tế, có một số loại phương pháp khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp có thể sử dụng, mỗi loại đều có những đặc điểm và ưu điểm riêng. Tham khảo thông tin dưới đây để biết các loại khấu hao với các ví dụ.

cách tính khấu hao

Các loại phương pháp tính khấu hao

Khấu hao theo đường thẳng​

Khấu hao theo đường thẳng là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để tính khấu hao. Nó phân bổ một lượng bằng nhau chi phí của tài sản cho mỗi năm trong thời gian sử dụng hữu ích của nó. Cái này phương pháp đơn giản và dễ hiểu, lý tưởng cho các doanh nghiệp có tài sản với thời gian sử dụng hữu ích nhất quán và có thể dự đoán được.

Ví dụ: nếu một doanh nghiệp mua thiết bị với giá 10.000 đô la có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm, thì khấu hao theo đường thẳng sẽ là 2.000 đô la mỗi năm (10.000 đô la/5 năm).

Số dư giảm dần Khấu hao

Phương pháp số dư giảm dần là một phương pháp khấu hao tích cực hơn, phân bổ một tỷ lệ phần trăm cao hơn chi phí của tài sản cho những năm đầu tiên của thời gian sử dụng hữu ích. Điều này có nghĩa là chi phí khấu hao giảm dần theo thời gian. Phương pháp này là lý tưởng cho các tài sản mất giá trị nhanh chóng và có tỷ lệ khấu hao cao hơn trong những năm đầu của thời gian sử dụng hữu ích.

Ví dụ: nếu một doanh nghiệp mua thiết bị với giá 10.000 đô la có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm và sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép, thì chi phí khấu hao của năm đầu tiên sẽ là 4.000 đô la (40% của 10.000 đô la còn lại). Chi phí của năm thứ hai sẽ là 2.400 đô la (40% của 6.000 đô la còn lại), v.v.

Khấu hao theo số năm

Phương pháp tổng số năm phân bổ tỷ lệ phần trăm chi phí của tài sản cao hơn cho những năm trước đó nhưng với tỷ lệ giảm dần. Điều này có nghĩa là số tiền khấu hao giảm dần theo thời gian, nhưng không mạnh như phương pháp số dư giảm dần. Phương pháp này là lý tưởng cho các tài sản mất giá trị nhanh hơn trong những năm đầu của vòng đời hữu ích của chúng.

Ví dụ: nếu một doanh nghiệp mua thiết bị với giá 10.000 đô la có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm và sử dụng phương pháp tổng các năm bằng chữ số, số tiền khấu hao của năm đầu tiên sẽ là 3.000 đô la (3/15 chi phí của tài sản). Chi phí khấu hao của năm thứ hai sẽ là 2.400 đô la (2/15 chi phí của tài sản), v.v.

Khấu hao đơn vị sản xuất

Phương pháp đơn vị sản xuất phân bổ khấu hao dựa trên việc sử dụng tài sản, thay vì thời gian. Phương pháp này lý tưởng cho các tài sản được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ và thời gian sử dụng hữu ích của chúng được xác định bởi số lượng đơn vị chúng sản xuất. Phương pháp này cho phép doanh nghiệp phân bổ chi phí của tài sản chính xác hơn và có thể dẫn đến việc thể hiện chính xác hơn giá trị của tài sản.

Ví dụ: nếu một doanh nghiệp mua thiết bị với giá 10.000 đô la có thời gian sử dụng hữu ích là 10.000 chiếc và sản xuất 1.000 chiếc trong năm đầu tiên, số tiền khấu hao sẽ là 1 đô la trên mỗi chiếc (10.000 đô la/10.000 chiếc). Chi phí cho năm đầu tiên sẽ là 1.000 đô la (1.000 đơn vị x 1 đô la cho mỗi đơn vị).

khấu hao tài sản cố định

Có một số công thức khấu hao

Hi vọng qua bài viết bạn đọc đã biết được khấu hao tài sản cố định , cách tính khấu hao và tại sao phải biết khấu hao.

>>>> Tiếp tục Với:


Khấu hao tài sản cố định: khái niệm và tác động của nó
Viindoo Technology Joint Stock Company, Trịnh Thị Ngọc Anh 6 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Khấu hao trong bảng cân đối kế toán là gì