Quản lý danh mục trong mua hàng: Thúc đẩy giá trị và đổi mới

Quản lý danh mục mua hàng là một cách tiếp cận cần thiết để quản lý các hoạt động mua sắm. Bằng cách phân loại các hoạt động mua sắm, các tổ chức có thể hiểu rõ hơn về thị trường nhà cung cấp, cải thiện mối quan hệ với nhà cung cấp và tối ưu hóa hoạt động mua hàng. Trong bài viết này của Viindoo Phần mềm quản trị doanh nghiệp, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của danh mục sản phẩm, các bước liên quan đến việc triển khai quản lý danh mục, những lợi ích mà nó có thể mang lại, v.v.

Quản lý danh mục trong mua hàng là gì?

Quản lý danh mục trong Mua hàng là một cách tiếp cận mua sắm liên quan đến việc nhóm các sản phẩm và dịch vụ lại với nhau dựa trên các đặc điểm chung như chức năng, cách sử dụng và thị trường nhà cung cấp.

Khái niệm Quản lý danh mục không bắt nguồn từ bộ phận mua hàng mà từ bộ phận bán hàng và tiếp thị khi các nhà quản lý phải quyết định cách tổ chức đội ngũ bán hàng của họ theo sản phẩm, vị trí địa lý hoặc rủi ro/giá trị sản phẩm.

Quản lý danh mục liên quan đến cách tiếp cận có cấu trúc và chiến lược đối với hoạt động mua sắm tập trung vào việc mang lại giá trị cho tổ chức. Các chuyên gia thu mua phân tích dữ liệu chi tiêu, hiệu suất của nhà cung cấp và xu hướng thị trường để phát triển các chiến lược danh mục giúp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy đổi mới.

Quản lý danh mục mua hàng

Quản lý danh mục trong mua hàng

Tại sao nên sử dụng Quản lý danh mục trong Mua hàng?

Mối quan hệ với nhà cung cấp tốt hơn

Quản lý danh mục cũng có thể giúp các tổ chức xây dựng mối quan hệ tốt hơn với các nhà cung cấp của họ. Bằng cách phát triển thước đo hiệu suất của nhà cung cấp và triển khai các chương trình quản lý hiệu suất của nhà cung cấp, các chuyên gia thu mua có thể làm việc với các nhà cung cấp để cải thiện chất lượng, giảm thời gian giao hàng và tăng khả năng đáp ứng.

Nâng cao chất lượng

Bên cạnh tiết kiệm chi phí, bằng cách hiểu các yêu cầu cụ thể của từng danh mục và làm việc với các nhà cung cấp để cải thiện hiệu suất, quản lý danh mục có thể cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho tổ chức.

Khả năng hiển thị và kiểm soát tốt hơn

Quản lý danh mục cũng cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát tốt hơn đối với các hoạt động mua sắm. Bằng cách tập trung vào các danh mục cụ thể, các chuyên gia thu mua có thể quản lý rủi ro tốt hơn và giảm khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng.

Giảm thiểu rủi ro

Cuối cùng, quản lý danh mục có thể giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro. Bằng cách hiểu các rủi ro liên quan đến từng danh mục và phát triển các kế hoạch quản lý rủi ro cụ thể, các chuyên gia thu mua có thể giảm khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng của họ và đảm bảo tính liên tục của nguồn cung.

Tại sao nên sử dụng Quản lý danh mục trong Mua hàng

Tại sao nên sử dụng Quản lý danh mục trong Mua hàng?

Các bước trong quản lý danh mục

Có một số bước liên quan đến việc thực hiện danh mục sản phẩm :

Defining Categories

Bước đầu tiên trong quản lý danh mục là xác định danh mục. Điều này liên quan đến việc nhóm các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự lại với nhau dựa trên các đặc điểm chung như chức năng, chi phí, chất lượng hoặc rủi ro. Các danh mục có thể được xác định ở cấp độ cao (ví dụ: đồ dùng văn phòng) hoặc ở cấp độ chi tiết hơn (ví dụ: sản phẩm giấy).

Tìm hiểu thị trường

Sau khi các danh mục được xác định, các chuyên gia thu mua cần hiểu thị trường cho từng danh mục. Điều này liên quan đến việc tiến hành nghiên cứu về các nhà cung cấp, xu hướng thị trường và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến danh mục. Bằng cách hiểu thị trường, các chuyên gia thu mua có thể xác định các cơ hội để hợp nhất các nhà cung cấp, đàm phán giá tốt hơn và giảm thiểu rủi ro.

Phát triển chiến lược danh mục

Dựa trên nghiên cứu của họ, các chuyên gia mua sắm có thể phát triển một chiến lược danh mục phác thảo cách họ sẽ quản lý danh mục. Chiến lược này nên bao gồm các mục tiêu, mục tiêu và các hành động cụ thể sẽ được thực hiện để mang lại giá trị cho tổ chức. Ví dụ: chiến lược có thể bao gồm việc hợp nhất các nhà cung cấp, triển khai chương trình quản lý hoạt động của nhà cung cấp hoặc phát triển kế hoạch quản lý rủi ro.

Triển khai chiến lược danh mục

Khi chiến lược danh mục được phát triển, các chuyên gia thu mua cần phải thực hiện nó. Điều này liên quan đến việc thực hiện các hành động cụ thể đã được xác định trong chiến lược, chẳng hạn như đàm phán với các nhà cung cấp, triển khai các quy trình hoặc hệ thống mới hoặc phát triển các mối quan hệ với nhà cung cấp mới.

Cải tiến liên tục

Cuối cùng, quản lý danh mục là một quá trình liên tục đòi hỏi phải cải tiến liên tục. Các chuyên gia mua sắm nên thường xuyên xem xét và phân tích các chiến lược danh mục của họ để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và điều chỉnh cách tiếp cận của họ khi cần thiết.

Các bước trong Quản lý Danh mục

Các bước trong quản lý danh mục

>>>> Xem thêm:

Các phương pháp hay nhất trong quản lý danh mục

Phối hợp giữa Mua sắm và các bộ phận khác

Sự hợp tác giữa mua sắm và các bộ phận khác là điều cần thiết để quản lý danh mục thành công. Các chuyên gia thu mua nên làm việc với các bộ phận khác để xác định nhu cầu cụ thể của họ và phát triển các chiến lược danh mục mang lại giá trị cho toàn bộ tổ chức.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Quản lý danh mục dựa trên dữ liệu và các chuyên gia mua sắm nên sử dụng dữ liệu để cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định của họ. Bằng cách phân tích dữ liệu về hiệu suất của nhà cung cấp, xu hướng thị trường và các yếu tố khác, các chuyên gia thu mua có thể đưa ra các quyết định sáng suốt mang lại giá trị cho tổ chức.

tiêu chuẩn hóa

Tiêu chuẩn hóa là điều cần thiết để quản lý danh mục thành công. Các chuyên gia mua sắm nên phát triển các quy trình và thủ tục tiêu chuẩn để quản lý từng danh mục và đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức tuân theo chúng.

Sự tham gia của các bên liên quan

Sự tham gia của các bên liên quan là rất quan trọng để quản lý danh mục thành công. Các chuyên gia thu mua nên làm việc với các bên liên quan để xác định nhu cầu cụ thể của họ và đảm bảo rằng các chiến lược danh mục mà họ phát triển mang lại giá trị cho mọi người trong tổ chức.

Đào tạo và phát triển

Cuối cùng, đào tạo và phát triển là điều cần thiết để quản lý danh mục thành công. Các chuyên gia thu mua nên đầu tư vào các chương trình đào tạo và phát triển để đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức đều có kỹ năng và kiến thức cần thiết để hỗ trợ quản lý danh mục.

Các phương pháp hay nhất trong quản lý danh mục

Các phương pháp hay nhất trong quản lý danh mục

Quản lý danh mục trong mua hàng là một cách tiếp cận thiết yếu để quản lý các hoạt động mua sắm có thể mang lại lợi ích đáng kể cho các tổ chức. Bằng cách nhóm các sản phẩm và dịch vụ lại với nhau dựa trên các đặc điểm chung, các chuyên gia thu mua có thể hiểu rõ hơn về thị trường nhà cung cấp, cải thiện mối quan hệ với nhà cung cấp và tối ưu hóa các hoạt động mua hàng. Mặc dù việc triển khai quản lý danh mục có thể là một thách thức, nhưng việc tuân theo các phương pháp hay nhất như cộng tác, ra quyết định dựa trên dữ liệu và sự tham gia của các bên liên quan có thể giúp đảm bảo thành công của nó. Với cách tiếp cận phù hợp, quản lý danh mục có thể thúc đẩy giá trị và sự đổi mới cho các tổ chức và định vị họ để thành công trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.

>>>> Tiếp tục với:


Quản lý danh mục trong mua hàng: Thúc đẩy giá trị và đổi mới
Viindoo Technology Joint Stock Company, Nguyễn Vân Anh 28 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Tái tồn kho là gì và nó hoạt động như thế nào