Tìm hiểu Bảng cân đối kế toán cổ phiếu phổ thông: Hiệu quả cho nhà đầu tư

hiểu vềbảng cân đối kế toán cổ phiếu phổ thônglà điều cần thiết cho quá trình phân tích sức khỏe tài chính của một công ty. Hãy cùng tìm hiểu về cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán là gì, tại sao nó lại quan trọng, nó được tính như thế nào và nó nói gì với các nhà đầu tư với Viindoo trong bài viết này.

Bảng cân đối kế toán cổ phiếu phổ thông là gì?

Bảng cân đối kế toán cổ phiếu phổ thông là một báo cáo tài chính cho thấy tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của công ty, mệnh giá của chúng và số vốn thanh toán bổ sung mà công ty đã tích lũy được từ việc phát hành cổ phiếu.

Bảng cân đối kế toán cổ phiếu thường của doanh nghiệp là gì

Cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là gì?

Cổ phiếu phổ thông đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Cổ phiếu phổ thông thường được phát hành khi một công ty cần huy động vốn, vốn có thể được sử dụng để mở rộng quỹ, trả nợ hoặc đầu tư vào các dự án mới. Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết trong công ty và có thể nhận cổ tức khi công ty kinh doanh có lãi. Cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán sẽ hiển thị số vốn chủ sở hữu mà công ty đã huy động được từ việc phát hành cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông.

>>>> Xem Thêm: 10 Số Đẹp NhấtHệ thống phần mềm kế toán cho doanh nghiệpCổ phiếu lưu hành:

Các thành phần của Bảng cân đối kế toán cổ phiếu phổ thông

Bảng cân đối cổ phiếu phổ thông có ba thành phần thiết yếu, đó là:

  1. Cổ phiếu được ủy quyền: Điều này đề cập đến số lượng cổ phiếu phổ thông tối đa mà một công ty được phép phát hành hợp pháp.
  2. Cổ phiếu đã phát hành: Thành phần này phản ánh số lượng cổ phiếu phổ thông mà một công ty đã bán hoặc phát hành ra công chúng.
  3. Cổ phiếu đang lưu hành: Điều này cho biết số lượng cổ phiếu phổ thông hiện đang được các nhà đầu tư nắm giữ.

Tại sao Cổ phiếu phổ thông trong Bảng cân đối kế toán lại quan trọng?

Cổ phiếu phổ thông là một trong những thành phần chính của bảng cân đối kế toán của công ty. Do đó, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư, nhà phân tích và các bên liên quan khác là hiểu được cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán và tầm quan trọng của nó trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của công ty.

Bảng cân đối kế toán cổ phiếu phổ thông rất quan trọng

Cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán là quan trọng

Hiểu cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán

Cổ phiếu phổ thông là một trong những thành phần chính của bảng cân đối kế toán của công ty, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Cổ phiếu phổ thông đại diện cho phần sở hữu mà các cổ đông nắm giữ trong công ty, cho phép họ hưởng một phần lợi nhuận và tài sản của công ty. Do đó, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư, nhà phân tích và các bên liên quan khác là hiểu được cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán và tầm quan trọng của nó trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của công ty.

Đánh giá hiệu quả tài chính của một công ty

Bằng cách kiểm tra vốn cổ phần trên bảng cân đối kế toán, các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể đánh giá hiệu quả tài chính của công ty và xác định xem nó có đáng để đầu tư hay không. Họ có thể phân tích các số liệu khác nhau như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty, tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E), tỷ suất cổ tức và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) để hiểu rõ hơn về khả năng sinh lời, định giá và triển vọng tăng trưởng của nó. Cổ phiếu phổ thông cũng là một yếu tố chính trong việc tính toán vốn hóa thị trường của công ty, phản ánh giá trị tổng thể và tâm lý nhà đầu tư.

Xác định các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn

Hiểu về cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán cũng có thể giúp các nhà đầu tư và nhà phân tích xác định những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn liên quan đến hoạt động và chiến lược của công ty. Ví dụ: nếu một công ty có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao, công ty đó có thể phải đối mặt với những thách thức về tài chính và có nguồn lực hạn chế để đầu tư vào các sáng kiến ​​tăng trưởng. Mặt khác, nếu một công ty có bảng cân đối kế toán mạnh với mức vốn chủ sở hữu cao, thì công ty đó có thể theo đuổi các hoạt động mua lại chiến lược hoặc tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông.

Biết bảng cân đối kế toán cổ phiếu phổ thông giúp nhà đầu tư tiếp cận các cơ hội và rủi ro tiềm tàng

Biết số cổ phiếu phổ thông trên số dư giúp nhà đầu tư tiếp cận các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn

Hơn nữa, bằng cách kiểm tra các hoạt động phát hành và mua lại cổ phiếu phổ thông của công ty, các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể hiểu rõ hơn về các quyết định phân bổ vốn của ban quản lý và triển vọng cho tương lai. Nếu một công ty đang mua lại cổ phiếu phổ thông của mình, điều đó có thể báo hiệu rằng công ty tin rằng cổ phiếu của mình bị định giá thấp hoặc công ty muốn nâng cao lợi nhuận của cổ đông. Ngược lại, nếu một công ty đang phát hành cổ phiếu mới, điều đó có thể cho thấy rằng công ty đó cần huy động vốn để tài trợ cho sự tăng trưởng hoặc mua lại của mình.

Cách tính cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về quy trình tính cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán trong ví dụ với các bước dưới đây:

Các bước tính bảng cân đối kế toán cổ phiếu phổ thông

Các bước tính cổ phiếu thường trên bảng cân đối kế toán

Bước 1: Xác định tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của công ty. Thông tin này có thể được tìm thấy trong báo cáo tài chính hoặc báo cáo hàng năm của công ty. Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đại diện cho tổng số cổ phiếu hiện đang có trong tay các nhà đầu tư.

Bước 2: Tính mệnh giá cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá là mức giá tối thiểu mà một cổ phiếu có thể được bán và nó thường được công ty đặt ra khi phát hành cổ phiếu. Chẳng hạn, nếu một công ty phát hành 1.000 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá là 1 USD/cổ phiếu, thì tổng mệnh giá của cổ phiếu phổ thông sẽ là 1.000 USD.

Bước 3: Xác định số vốn góp bổ sung mà công ty tích lũy được từ việc phát hành cổ phiếu phổ thông. Vốn góp bổ sung là số tiền chênh lệch giữa số tiền mà nhà đầu tư đã trả để mua cổ phần và mệnh giá cổ phần. Ví dụ: nếu các nhà đầu tư trả 10 đô la cho mỗi cổ phiếu cho cổ phiếu phổ thông của công ty có mệnh giá là 1 đô la cho mỗi cổ phiếu, thì vốn thanh toán bổ sung sẽ là 9,00 đô la cho mỗi cổ phiếu.

Bước 4: Cộng mệnh giá và vốn góp bổ sung với nhau để tính tổng số vốn cổ phần phổ thông mà công ty đã huy động được. Điều này thể hiện tổng giá trị cổ phiếu phổ thông của công ty và số tiền mà công ty đã huy động được bằng cách phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư.

bảng cân đối kế toán cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông đi đâu trên bảng cân đối kế toán

Câu hỏi thường gặp

Cổ phiếu phổ thông thể hiện quyền sở hữu trong một công ty, trong khi cổ phiếu ưu đãi thể hiện quyền sở hữu với các quyền ưu đãi, chẳng hạn như thanh toán cổ tức.

Mệnh giá là mệnh giá của một cổ phiếu phổ thông mà một công ty thiết lập khi phát hành cổ phiếu. Đó là một giá trị tùy ý, thường được đặt ở mức thấp, chẳng hạn như 0,01 đô la hoặc 0,10 đô la cho mỗi cổ phiếu. Mệnh giá của cổ phiếu phổ thông không liên quan đến giá trị thị trường của cổ phiếu.

Thành phần vốn góp bổ sung của bảng cân đối kế toán cổ phiếu phổ thông thể hiện số tiền mà các nhà đầu tư đã trả cho cổ phiếu phổ thông trên và cao hơn mệnh giá. Nó phản ánh tổng số tiền mà một công ty đã nhận được từ việc phát hành cổ phiếu của mình.

Tóm lại, bảng cân đối cổ phiếu phổ thông thể hiện quyền sở hữu trong một công ty và rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, nhà phân tích và các bên liên quan để hiểu tầm quan trọng của nó trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Bằng cách kiểm tra cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán, các nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu quả tài chính của công ty. Bài viết này của Viindoo nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích về khái niệm này.

Tiếp tục với:

Tìm hiểu Bảng cân đối kế toán cổ phiếu phổ thông: Hiệu quả cho nhà đầu tư
Viindoo Technology Joint Stock Company, Trịnh Thị Ngọc Anh 31 tháng 3, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


12 Tài khoản không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán