Website Blogs Access Rights

Phiên bản Odoo
Download Chính sách hoàn tiền

What it does

This module provides the Create, Write, Delete Website Blog and can not publish or unpublish documents with group "Blog / User: Restricted Editor". Editions Supported ================== 1. Community Edition 2. Enterprise Edition

Đây là phiên bản xem trước được xem gần đây nhất bởi người dùng.
Một khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm thì snippet này sẽ thấy được.

Sản phẩm đã xem gần đây