Vietnam - Account Bank/Cash book (S07-DN and S08-DN)

Phiên bản Odoo
Download Chính sách hoàn tiền

What it does

This application provides PDF and Excel version of the account Bank/Cash book that is in compliance with the Circular No. 200/2014/TT-BTC dated 22 December 2014 of the Ministry of Finance of Vietnam.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition
Đây là phiên bản xem trước được xem gần đây nhất bởi người dùng.
Một khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm thì snippet này sẽ thấy được.

Sản phẩm đã xem gần đây