Helpdesk Livechat

Phiên bản Odoo
Download Chính sách hoàn tiền
  • Allows creating Tickets directly in the channel.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition
Đây là phiên bản xem trước được xem gần đây nhất bởi người dùng.
Một khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm thì snippet này sẽ thấy được.

Sản phẩm đã xem gần đây