Accounting VN-invoice Summary

Phiên bản Odoo
Download Chính sách hoàn tiền

What it does

Allows the option of issuing e-invoices VN-Invoice in a detailed or aggregated form

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition
Đây là phiên bản xem trước được xem gần đây nhất bởi người dùng.
Một khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm thì snippet này sẽ thấy được.

Sản phẩm đã xem gần đây