Huy chương

Bên cạnh việc được mọi người biết đến với những câu hỏi, câu trả lời của mình, bạn còn nhận được huy hiệu cho những đóng góp thiết thực đó. Huy hiệu sẽ hiển thị trong hồ sơ cá nhân, và trong các bài viết của bạn.