Phần mềm quản lý kho

Tối ưu thời gian xử lý

Quản lý kho thông minh với phương pháp ghi sổ kép, thực hiện các nghiệp vụ kho một cách tự động, dễ dàng truy vết. Khẳng định quan điểm hàng hóa không tự sinh ra, cũng như không tự mất đi, mà chỉ chuyển từ vị trí này qua vị trí khác.

Đảm bảo tồn kho, sẵn sàng cung ứng 

Hệ thống cho phép xây dựng hạn mức tồn kho tối thiểu, tự động kích hoạt tái cung ứng, đảm bảo chuỗi cung ứng được thông suốt. 

Phần mềm quản lý Kho Viindoo ERP

Quản lý di động

Hệ thống hỗ trợ quản lý hàng hóa bằng số series, barcode, kết nối trực tiếp với các thiết bị ngoại vi. Thuận tiện kiểm kê hay cập nhật thông tin thực tế lên hệ thống. Theo dõi số series hoặc số lô từ bất cứ nơi nào trong chuỗi cung ứng của bạn.

Phần mềm quản lý Kho Viindoo ERP

Tuyến sản phẩm đa dạng, linh hoạt 

Các tính năng nâng cao được thiết kế đơn giản hóa. Cho phép thiết kế các tuyến sản phẩm riêng biệt để tự động hóa việc chuyển đơn hàng trên cùng một hệ thống quản lý 

Giữa các kho

Các địa điểm trong kho

Từ người bán đến người mua

Báo cáo quản trị rõ ràng

Hệ thống triển khai báo cáo quản trị theo dạng excel và biểu đồ để người dùng có thể linh hoạt và thỏa mãn trong việc nắm bắt số liệu. Giúp Nhà quản trị đưa ra quyết định thông minh hơn với các báo cáo động thời gian thực, có thể lưu và chia sẻ với bất kỳ ai               


Phần mềm quản lý Kho Viindoo ERP


Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Kế toán

Kiểm soát kịp thời, chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty

Quản lý Mua hàng

Tự động tạo Yêu cầu báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu hoặc đơn bán liên quan

Bán hàng

Quản lý báo giá, đơn bán, hóa đơn, tồn kho và thanh toán khách hàng

Điểm bán hàng 

Trực quan hóa hệ thống, dễ dàng tạo hóa đơn từ giao dịch POS tới Viindoo Kế toán

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì