ung-dung-quan-ly-kho

Tối ưu thời gian xử lý

Quản lý kho thông minh với phương pháp ghi sổ kép, thực hiện các nghiệp vụ kho một cách tự động, dễ dàng truy vết. Khẳng định quan điểm hàng hóa không tự sinh ra, cũng như không tự mất đi, mà chỉ chuyển từ vị trí này qua vị trí khác.

Đảm bảo tồn kho, sẵn sàng cung ứng 

Hệ thống cho phép xây dựng hạn mức tồn kho tối thiểu, tự động kích hoạt tái cung ứng, đảm bảo chuỗi cung ứng được thông suốt. 

ung-dung-quan-ly-kho

Quản lý di động

Hệ thống hỗ trợ quản lý hàng hóa bằng số series, barcode, kết nối trực tiếp với các thiết bị ngoại vi. Thuận tiện kiểm kê hay cập nhật thông tin thực tế lên hệ thống. Theo dõi số series hoặc số lô từ bất cứ nơi nào trong chuỗi cung ứng của bạn.

ung-dung-quan-ly-kho

Tuyến sản phẩm đa dạng, linh hoạt 

Các tính năng nâng cao được thiết kế đơn giản hóa. Cho phép thiết kế các tuyến sản phẩm riêng biệt để tự động hóa việc chuyển đơn hàng trên cùng một hệ thống quản lý 

giua-cac-kho

Giữa các kho

cac-dia-diem-trong-kho

Các địa điểm trong kho

diem-nguoi-ban-nguoi-mua

Từ người bán đến người mua

Báo cáo quản trị rõ ràng

Hệ thống triển khai báo cáo quản trị theo dạng excel và biểu đồ để người dùng có thể linh hoạt và thỏa mãn trong việc nắm bắt số liệu. Giúp Nhà quản trị đưa ra quyết định thông minh hơn với các báo cáo động thời gian thực, có thể lưu và chia sẻ với bất kỳ ai               


ung-dung-quan-ly-kho


Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

ung-dung-ke-toan
Kế toán

Tích hợp với kế toán, số liệu, chứng từ kho được cập nhật tự động heo thời gian thực

ung-dung-quan-ly-mua-hang
Quản lý Mua hàng

Tạo Yêu cầu báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu hoặc đơn bán liên quan

ung-dung-quan-ly-ban-hang
Bán hàng

Tự động cập nhật hàng dự trữ và dự báo khối lượng trong kho theo báo giá và đơn hàng.

ung-dung-diem-ban-hang
Điểm bán hàng 

Kiểm soát kho hàng của bạn và nhận dự báo chính xác về mức tồn kho

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì