Quản lý chi phí trực tuyến Viindoo EOS

Phần mềm Quản lý Chi phí Viindoo ERP

Linh hoạt, chi tiết hồ sơ trình duyệt

Trên cùng một hệ thống, bạn có thể liệt kê bảng kê chi phí, chi tiết đính kèm các chứng từ liên quan với nhiều định dạng khác nhau để cấp phê duyệt nhanh chóng ra quyết định giải quyết hồ sơ của bạn.

Phân quyền theo chức năng nhiệm vụ

Trong vai trò nhân viên:  Bạn được phép đề xuất, giải trình, đệ trình và theo dõi tình trạng thanh toán cho chi phí của bạn.

Trong vai trò quản lý:  Bạn có quyền theo dõi chi phí của những nhân viên bạn phụ trách, được quyền phê duyệt hay từ chối khi có hồ sơ chi phí đệ trình tới bạn. Đồng thời chuyển các hồ sơ bạn đã duyệt sang bộ phận kế toán.

Trong vai trò kế toán:  Bạn có quyền kiểm tra chi phí, hồ sơ và thực hiện thủ tục thanh toán


Quản lý chi phí Viindoo EOS

Đa dạng phương thức thanh toán

Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn phương thức  thanh toán khoản đề nghị chi tiêu của mình, bao gồm: thanh toán trực tiếp bởi công ty qua thẻ tín dụng, nhân viên thanh toán trước và nhận tiền trên phiếu lương kế tiếp hoặc nhận tiền từ công ty qua chuyển khoản/tiền mặt.

Quản lý chi phí Viindoo EOS
Quản lý chi tiêu Viindoo EOS

Tổng hợp báo cáo chi tiêu nhanh chóng 

Tính năng bộ lọc tùy chỉnh cho phép bạn tổng hợp báo cáo theo nhu cầu. Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể lưu trữ mẫu báo cáo để dễ dàng kiểm tra dữ liệu trong những lần sử dụng kế tiếp.

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Nhân viên

Phân quyền các cấp phê duyệt chi tiêu nhân viên trước khi chuyển sang hồ sơ kế toán

Quản lý Dự án

Thống kê, phân tích chi phí phát sinh, lợi nhuận cho các dựa án cụ thể .

Quản lý Hóa đơn

Từ bảng kê chi phí đến hóa đơn trên hệ thống kế toán chỉ bằng 1 click chuột

Phương tiện

Lộ trình, chi phí phát sinh cho từng phương tiện được liệt kê chi tiết

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì