Phạm Thị Quỳnh Dương Dịch vụ SaaS Published: 7/23/21 Hits: 334

Bảo mật tài khoản và dữ liệu của Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Viindoo khi cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào. Trong quá trình sử dụng, có thể bạn sẽ cảm thấy tài khoản của mình không còn bảo mật. Nguyên nhân có thể là do:

  • Bạn đang sử dụng tài khoản Quản trị viên và vẫn chưa đổi email và mật khẩu mặc định (admin)

  • Bạn bị lộ email/mật khẩu với người khác.

  • Bạn chưa đổi mật khẩu trong 6 tháng, v.v..

thong-bao-doi-tai-khoan-mac-dinh

Trong những trường hợp này, hãy thay đổi email/mật khẩu đăng nhập để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu.

Trường hợp 1: Tài khoản Quản trị viên

Bước 1: Truy cập Quản lý Người dùng

Nhấn biểu tượng ô vuông để quay về màn hình chính từ bất cứ nơi nào trên hệ thống. Sau đó chọn Thiết lập:

Giao diện người dùng hệ thống Viindoo

Để truy cập Quản lý người dùng, bạn có thể trực tiếp chọn Quản lý Người dùng hoặc chọn menu Người dùng & Công ty    Người dùng:

quan-ly-nguoi-dung

Bước 2: Đổi email/mật khẩu

Nhấn chọn người dùng mà bạn muốn thay đổi email/mật khẩu:

Bạn có thể thay đổi email và mật khẩu đăng nhập tại đây.

  • Để thay đổi email, chọn Sửa, điền email mới và nhấn Lưu để hoàn tất

thay-doi-email-dang-nhap

  • Để thay đổi mật khẩu, nhấn chọn Hành động    Đổi mật khẩu:

thay-doi-mat-khau-dang-nhap

Nhập mật khẩu mong muốn và nhấn chọn nút Đổi mật khẩu để hoàn tất. 

doi-mat-khau

Bước 3: Đăng nhập lại với email và mật khẩu mới

Sau khi đổi email và/hoặc mật khẩu, hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập lại. Hãy sử dụng email và mật khẩu mới để đăng nhập.

dang-nhap

Trường hợp 2: Tài khoản người dùng

Bước 1: Truy cập Hồ sơ cá nhân

Nhấn mũi tên cạnh tên đăng nhập bên góc phải trên cùng và truy cập menu Hồ sơ cá nhân:

truy-cap-ho-so-ca-nhan

Bước 2: Đổi email/mật khẩu

Tại đây, bạn có thể thay đổi các thông tin cá nhân của mình.

  • Để thay đổi email đăng nhập, hãy điền email mới tại mục Thư điện tử

  • Để thay đổi mật khẩu, nhấn nút Đổi mật khẩu.

thay-doi-tuy-chinh-ca-nhan

Bạn điền chính xác Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới  Xác nhận mật khẩu mới. Sau đó nhấn Đổi mật khẩu để hoàn tất.

cua-so-doi-mat-khau

* Lưu ý: Mật khẩu mớiXác nhận mật khẩu mới phải GIỐNG nhau. Hãy kiểm tra thông tin thật kỹ, vì đây là mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng để đăng nhập cho những lần sau.

Bước 3: Đăng nhập lại với email và mật khẩu mới

Tương tự như trường hợp trên, sau khi đổi email và/hoặc mật khẩu, hãy sử dụng email và mật khẩu mới để đăng nhập lại khi hệ thống yêu cầu.


Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

 Hỗ trợ trực tuyến: