Quản lý Tạm ứng nhân viên

Theo dõi tình trạng các khoản tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên dễ dàng

quan-ly-tam-ung-nhan-vien

Quy trình tạm ứng không giấy tờ

Đơn giản, không mất thời gian chờ đợi, tránh các thao tác thừa khi trình duyệt hồ sơ gây lãng phí trong doanh nghiệp. Thao tác hoàn toàn trên phần mềm: Đệ trình Hồ sơ     Quản lý phê duyệt   Chuyển sang hệ thống của Kế toán

quan-ly-tam-ung-nhan-vien

Tích hợp với ứng dụng Chi tiêu

Quản lý chi tiết chi phí phát sinh theo đề nghị tạm ứng của từng nhân viên, thuận tiện cho công tác đối soát.

Bộ lọc tự động thông minh

Công cụ đắc lực giúp kế toán xử lý đối soát nhanh chóng các phát sinh tạm ứng và hoàn ứng của cùng một đối tượng lao động theo phân loại sổ kế toán phù hợp.

quan-ly-tam-ung-nhan-vien


Báo cáo thống kê chi tiết

Nhà quản lý có thể truy vết dữ liệu tạm ứng của nhân viên từng phòng ban theo từng phiếu đề nghị với tình trạng cụ thể. Kết cấu báo cáo dạng pivot cho phép người dùng linh hoạt trong việc thiết kế báo cáo theo dữ liệu thời gian hay thực hiện đối chiếu, so sánh.

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

ung-dung-ke-toan
Kế toán

Kiểm soát kịp thời, chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty

ung-dung-quan-ly-nhan-su
 Nhân sự

Phân quyền các cấp phê duyệt chi tiêu nhân viên trước khi chuyển sang hồ sơ kế toán

ung-dung-quan-ly-chi-tieu
 Quản lý Chi tiêu

Quản lý chi tiêu theo đề nghị tạm ứng của từng nhân viên

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì