Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm với Giải pháp Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp Tổng thể Odoo (tên cũ là OpenERP), chúng tôi xây dựng các chương trình Đào tạo và Tập huấn Ứng dụng Odoo - Viindoo EOS  trong Quản lý Doanh nghiệp. Cụ thể:

Đào tạo cơ bản

Giới  thiệu tổng quan về ERP ; Khả năng tùy biến & mở rộng của phần mềm theo yêu cầu đặc thù của tổ chức/doanh nghiệp 

 Thiết lập & cấu hình ứng dụng khi bắt đầu sử dụng 

 Cách sử dụng các module, quy trình làm việc, khai thác báo cáo, phân tích dữ liệu tích hợp sẵn

 Hướng dẫn tính năng mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp

 Tư vấn cách thức tổ chức dữ liệu (tổ chức cơ sở dữ liệu sản phẩm & dịch vụ; khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, v.v.) 

dao-tao-co-ban-odoo
dao-tao-co-ban-odoo

Đào tạo nâng cao

  Tìm hiểu về cấu trúc; các trường dữ liệu (field), các biểu mẫu nhập liệu (form), các khung giao diện (view) của phần mềm

 Biết cách thêm trường dữ liệu bất kỳ

 Điều chỉnh, tạo mới các quy trình và tích hợp chúng vào Phần mềm

 Điều chỉnh và tạo mới các bộ quy tắc phân quyền: quyền truy cập, sửa, xóa cho từng bộ phận hay từng cá nhân trên từng trường dữ liệu.

 Tự động hóa các khâu và các quy trình (ví dụ: khi nhân viên kinh doanh xác nhận một đơn hàng, hệ thống sẽ tự động tạo một lệnh sản xuất hoặc/và một lệnh xuất kho để phục vụ đơn hàng vừa được xác nhận)

 Tạo báo cáo, phân tích thông tin với mức phức tạp lớn và đa chiều


Bạn thu được gì sau khóa đào tạo này?

  Hiểu biết sâu sắc về sức mạnh và lợi ích to lớn mà phần mềm có thể đem đến cho doanh nghiệp.

   Giải pháp phần mềm Viindoo EOS mang trong mình nó cả một kho tri thức về quản trị doanh nghiệp. Bạn sẽ dần được thừa hưởng điều này trong suốt quá trình đào tạo.

  Dễ dàng vận dụng những lý thuyết quản trị hiện đại trong công việc hàng ngày. Biết cách khai thác hệ thống phân tích thông tin tức thời giúp bạn có thể nhanh chóng ra những quyết định thông minh, sáng suốt.

  Giải phóng sức lao động của nhân viên, có thời gian nâng cao trình độ chuyên môn, đưa doanh nghiệp phát triển lên tầm cao mới.

   Giảm thiểu áp lực công việc.


Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì

Dùng thử ngay - Miễn phí