Dữ liệu tập trung

Viindoo Dashboard sắp xếp và hiển thị các thông tin quan trọng như doanh số bán hànglương - thưởngsự vắng mặt, v.v. trên cùng một giao diện; cung cấp một công cụ giám sát dữ liệu toàn công ty, giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát và lập kế hoạch cho các nguồn lực của doanh nghiệp

Báo cáo tổng hợp Viindoo EOS

Bảng thông tin trực quan

Ứng dụng giúp trực qua hóa dữ liệu về chi phí, khách hàng tiềm năng, doanh thu, lợi nhuận...bằng đa dạng các loại biểu đồ, bảng biểu như: biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn, dạng bảng pivot

Báo cáo tổng hợp Viindoo EOS
Báo cáo tổng hợp Viindoo EOS

Dữ liệu từ nhiều nguồn

Ở bất cứ module nào: kế toán, bán hàng, dự án, sản xuất... bạn đều có thể tự thiết lập các báo cáo theo ý muốn và đưa chúng vào bảng điều khiển chỉ bằng một cú nhấp chuột

Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực

Các nhà quản lý không còn mất thời gian để chờ đợi nhân viên chuẩn bị và cập nhật số liệu, bởi các báo cáo trên bảng điều khiển luôn luôn được cập nhật theo thời gian thực.

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Bán hàng

Quản lý báo giá, đơn bán, hóa đơn, tồn kho và thanh toán khách hàng

Mua hàng

Tự động tạo Yêu cầu báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu hoặc đơn bán liên quan

Kế toán

Kiểm soát kịp thời, chính xác doanh thu. chi phí và lợi nhuận của công ty

Nhân sự

Giám sát danh bạ nhân viên của bạn. Lưu trữ thông tin quan trọng về nhóm của bạn

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì