Giao diện tổng quan CRM

CRM - Quản lý Quan hệ khách hàng

CRM - Quản lý Quan hệ khách hàng

Tạo các tiềm năng, cơ hội kinh doanh từ nhiều nguồn

Nhận diện và tạo các tiềm năng, cơ hội kinh doanh thông qua nhập liệu trực tiếp, emailwebsite và các ứng dụng marketing khác dựa trên các quy tắc được cài đặt một cách linh hoạt.

Quản lý Quan hệ khách hàng hiệu quả

Giao diện Kanban thông minh giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các cơ hội kinh doanh khi chúng được chia thành các giai đoạn rõ ràng. Làm việc nhanh hơn với tính năng kéo & thả để chuyển các cơ hội thành đơn hàng

CRM - Quản lý Quan hệ khách hàng
CRM - Quản lý Quan hệ khách hàng

Bám sát tiến độ

Ngay trên các tiềm năng, cơ hội được tạo, bạn có thể liên lạc với khách hàng; tạo kế hoạch hành động: gọi điện, tổ chức họp, email và báo giá... phân công cho từng nhân viên cụ thể bám sát tiến độ.
Nhắc nhở tự động; theo dõi toàn bộ quá trình chuyển đổi từ các tiềm năng thành cơ hội và từ các cơ hội thành doanh số

Hệ thống báo cáo trực quan, chính xác tức thời

Đánh giá hiệu quả hoạt động và xu hướng biến động của kết quả kinh doanh bằng các báo cáo được trực quan hóa và luôn cập nhật. Phân tích các cơ hội kinh doanh thông qua bộ công cụ mạnh mẽ giúp lọc và nhóm dữ liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nhận thống kê về các nguồn khách hàng tiềm năng để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

CRM - Quản lý Quan hệ khách hàng

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Bán hàng                

Quản lý báo giá, đơn bán, hóa đơn, tồn kho và thanh toán khách hàng

Kế toán   

Kiểm soát kịp thời, chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty

Mua hàng 

Tự động tạo Yêu cầu báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu hoặc đơn bán liên quan

Liên hệ 

Quản lý danh bạ đối tác với tất cả thông tin liên quan, và tích hợp trên cùng một giao diện

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì